Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Praca sama Cię nie znajdzie

Wakacje to dla wielu młodych osób wytchnienie od nauki, ale niektórzy będą szukać pracy. Poza pracą „krótkoterminową” jest to niewątpliwie czas intensywnych poszukiwań stałej pracy przez absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie planują dalszej edukacji.

Poszukując pracy należy być aktywnym, a to nic innego niż rodzaj naszego nastawienia do poszukiwania pracy, to sposób planowania swoich działań zmierzających do osiągnięcia celu jakim jest „wymarzona praca”. Przed przystąpieniem do poszukiwania pracy, warto przeprowadzić analizę własnej osoby tak, aby móc określić sferę interesujących nas stanowisk pracy i potencjalnych pracodawców. Najefektywniejszym sposobem poszukiwania pracy jest osobiste zgłaszanie się do pracodawcy, zanim ten ogłosi ofertę publicznie. Bardzo ważny jest networking, czyli tzw. Tworzenie sieci kontaktów, które zaowocują wymianą rad i rekomendacji. Należy szukać ofert pracy w prasie, Internecie, informatorach branżowych, korzystać z pomocy znajomych, państwowych instytucji Rynku Pracy jak Ochotniczych Hufców Pracy czy Urzędów Pracy, biur pośrednictwa pracy, brać czynny udział w targach  i giełdach pracy.

Mimo wysyłania dużej liczby CV zdarzyć się może, że będziemy przez długi czas poszukiwać odpowiedniej pracy. Powodów może być mnóstwo, chociażby samo CV. Bardzo często posługujemy się schematem. Jedno CV wysyłamy do wszystkich pracodawców, których oferty nas interesują. Pracodawca przeglądając stos dokumentów aplikacyjnych szuka wyróżnienia, ale nie w postaci błędów stylistycznych czy ortograficznych lub naszego zdjęcia z wakacji wklejonego z komórki. Jeśli już tu popełnimy błąd zamykamy sobie drogę do dalszej części rekrutacji. Po zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną należy się wystrzegać podstawowych błędów takich jak brak wiedzy o firmie do której aplikujemy, nieodpowiedni ubiór, brak entuzjazmu, arogancja, unikanie kontaktu wzrokowego, czy odpowiedzi nie na temat. Należy pamiętać, żeby do każdej rozmowy kwalifikacyjnej należy się przygotować.

Przed zatrudnieniem warto sprawdzić czy pracodawca prowadzi legalnie działalność. Jeżeli istnieje ku temu wątpliwość lub w umowie znajdują się dla nas niejasne zapisy mamy prawo umowę wziąć ze sobą i skonsultować przed jej podpisaniem.
Bezpłatnych porad prawnych w tym zakresie udziela Państwowa Inspekcja Pracy, która znajduje się w każdym wojewódzkim mieście. http://www.pip.gov.pl/

Barbara Lidke-Tomaszewska (CEiPM Poznań/PPP Śrem)

Źródło: opracowanie własne


Widok zawartości stron Widok zawartości stron