Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Pracodawca blisko Ciebie" w Sosnowcu

Pod taką nazwą 17 marca 2015 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 64 odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez miejscowy Punkt Pośrednictwa Pracy (Śląska WK OHP). Patronat honorowy na wydarzeniem objął Prezydent Miasta Sosnowca.

W przedsięwzięciu wzięły udział  jednostki Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Katowic, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Siemianowic Śląskich i Mikołowa, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy z Sosnowca oraz regionalni pracodawcy oferujący  młodzieży uczącej się,  bezrobotnej i poszukującej pracy łącznie około 1000 ofert pracy stałej, krótkoterminowej i sezonowej. Oferowano zatrudnienie na stanowiskach takich jak: asystentka zarządu w branży energetycznej, sprzedawca, pracownik, produkcji, sprzątaczka biurowa, operator maszyn CNC, monter, hostessa, kolporter ulotek, kierowca, inspektor jakości, kasjerka, kucharz, kelner, operator wózka widłowego, magazynier. Dużym zainteresowaniem cieszyły się oferty pracy z branży gastronomicznej, promocyjnej, produkcyjnej i logistycznej.

W targach uczestniczył również asystent pełniący obowiązki doradcy EURES Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, który informował, jak poruszać się na europejskim rynku pracy. Odbyły się liczne warsztaty dla młodzieży z sosnowieckich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzone przez przedstawicieli instytucji rynku pracy. Doradcy zawodowi z Młodzieżowych Centrów Kariery z Katowic i Mikołowa prowadzili warsztaty pt. „Rynek pracy w aspekcie realizowanego kierunku kształcenia", a doradcy zawodowi z Młodzieżowych Centrów Kariery z Mysłowic i Czeladzi – „Moje mocne strony" i „Stres w życiu człowieka". Warsztaty pt. „Pierwsze kroki na rynku pracy" prowadziły doradczynie z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.

Gościem imprezy byli dziennikarze radia ESKA i gazety Miejski Kurier w Sosnowcu. Udzielając wywiadu do radia ESKA kierownik Młodzieżowego Biura Pracy w Katowicach Magdalena Krawczyk promowała działalność Ochotniczych Hufców Pracy na regionalnym rynku pracy, a  pośredniczka pracy Renata Nawara omówiła planowane przedsięwzięcia i  aktualne oferty pracy.

Na zakończenie pośredniczka pracy podziękowała uczestnikom za udział w targach, wystawcom za umożliwienie młodzieży i osobom poszukującym pracy bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, co stanowiło cenny wkład w efektywność przedsięwzięcia i osiągniecie zamierzonych celów.

Autor: Renata Nawara – pośrednik pracy PPP Sosnowiec.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron