Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Praktyka czyni mistrza”


 

„Praktyka czyni mistrza” jest kolejnym projektem staży międzynarodowych dla młodych pracowników realizowanym w Dobieszkowie. Nowością tym razem będzie to, że do współpracy zaprosiliśmy Zespół Szkół z Bratoszewic, którego uczniowie także będą mieli możliwość skorzystania z zagranicznych praktyk. Oprócz podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestnicy projektu otrzymają wsparcie pedagogiczne, psychologiczne oraz wezmą udział w intensywnym kursie języka niemieckiego uwzględniającym fachową terminologię związaną z zawodami, do których przysposabia się młodzież.

Partnerem organizującym praktyki jest niemiecki Internationaler Bund, z którego gościnności skorzystają młodzi adepci zawodu kucharza i stolarza z Dobieszkowa i Bratoszewic. Wyjadą oni w maju do Frankfurtu nad Odrą, gdzie przez dwa tygodnie podnosić będą swoje kwalifikacje zawodowe i nabywać doświadczenie, realizując fachowy program przygotowany przez niemieckich specjalistów.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzi pracownicy uzyskają pierwsze doświadczenia zawodowe, tak bardzo pożądane przez pracodawców. Oprócz certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności otrzymają oni także referencje od naszego niemieckiego partnera.


Autor: Artur Orski
Źródło:  Spec. ds. realizacji programów europejskich


Widok zawartości stron Widok zawartości stron