Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Praktyki zagraniczne – praca i przygoda

Zdobycie doświadczenia zawodowego poza krajem to świetny sposób na poznanie własnych mocnych i słabych stron, spotkanie ciekawych ludzi i przeżycie przygody w innej kulturze.

Młodzież uczęszczająca do OHP ma szansę na takie wyjazdy dzięki realizowanym przez poszczególne ośrodki projektom. Zapytaliśmy panią Elę Kordecką, pedagog Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach, która jest opiekunką młodzieży podczas praktyk zagranicznych, o informacje na temat takich wyjazdów.

Co dają praktyki zagraniczne?

E.K.: Młodzież, zdobywająca kształcenie zawodowe w naszej placówce, wywodzi się z rodzin o niskim statusie materialnym, często niezaradnych życiowo. Wielu uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach nie ma możliwości, aby wyjechać nie tylko za granicę, ale i do innych miejscowości w kraju. Udział w projekcie otwiera możliwość wyjazdu, pobytu oraz pracy zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi za granicą. Dzięki projektom staży zagranicznych młodzież odkrywa swoje mocne strony przygotowania zawodowego, może przy okazji wyjazdu podziwiać zabytki i kulturę unijnych państw, z którymi współpracujemy. Ma możliwość nawiązania nowych kontaktów i znajomości. Wypróbowuje własne umiejętności językowe zarówno w miejscu praktyk, jak i w kontaktach społecznych. Nowym doświadczeniem jest także lot samolotem, co wiąże się z poznaniem procedur postępowania na lotnisku i zachowania się w samolocie.

Jak jest w praktyce? Jakie są najtrudniejsze momenty? Co daje satysfakcję?

E.K.: Głównym celem pobytu na stażach jest praca w zagranicznych zakładach pracy: firmach budowlanych, zakładach gastronomicznych, fryzjerskich i warsztatach samochodowych. Dla młodego człowieka z małego miasteczka czy wioski odnalezienie się w obcym środowisku pracy, gdzie wszyscy porozumiewają się w obcym języku, jest nie lada wyzwaniem. Opiekuję się młodzieżą w trakcie pobytów na stażach i wiem jak dużym stresem jest pierwszy samodzielny dojazd do pracy, kontakt z pracodawcą i nawiązanie relacji w miejscu pracy. W trakcie praktyk młodzi stażyści mają okazję do zaprezentowania własnych umiejętności zawodowych i wypróbowania umiejętności językowych. Jednak najważniejsze jest nabycie nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych. Nawiązują się nowe znajomości, a często przyjaźnie, które owocują późniejszymi kontaktami i dają możliwości znalezienia zatrudnienia w przyszłości. Po zakończeniu stażu z dużą satysfakcją słyszę słowa uznania na temat uczestników, ich pracowitości, zaangażowania w wykonywanie zadań, otwartości na nowości zawodowe i wysokiej kultury osobistej. Wielokrotnie dodatkową nagrodą za pracowitość i umiejętności zawodowe stażystów są upominki od pracodawców lub zaproszenia na pożegnalny poczęstunek, a czasami dodatkowe kieszonkowe.

Do jakich miejsc jeżdżą praktykanci? Czy można je przy okazji zwiedzać?

E.K.: Oczywiście, że można! To kolejny argument, przemawiający za realizacją staży zagranicznych. Nasi wychowankowie mają możliwość podziwiania piękna krajobrazu, zabytków, poznawania historii, kultury i obyczajów odwiedzanych krajów: Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Niemiec. Młodzi uczestnicy w ciągu tych kilku lat realizacji projektów zobaczyli i podziwiali: Walencję, Sewillę, Kadyks Granadę, Malagę, wybrzeże Costa del Sol, Martos, Rimini, Florencję, Sycylię, Porto, Lipsko, Berlin, Drezno.       

Czy można powiedzieć, że praktyki zagraniczne pomagają się rozwijać?

E.K.: Jak najbardziej! Efektem pobytu na stażach jest nabycie umiejętności i kompetencji społecznych, takich jak umiejętność pracy w grupie międzynarodowej, tolerancja dla grup odmiennych kulturowo i religijnie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, poznanie obyczajów i historii innych narodów. Całość nabytych umiejętności, kompetencji i doświadczeń jest wartością dodaną, która motywuje naszych wychowanków do dalszego rozwoju osobistego. Kształtuje kreatywność i zachęca do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

Od początku realizacji projektów obserwuję ogromne zainteresowanie ze strony młodzieży udziałem w stażach zagranicznych. Pomimo kryteriów stawiających wysoko poprzeczkę uczestnikom, niejednokrotnie mamy problemy z wyborem kandydatów, ponieważ do udziału zgłasza się dużo więcej chętnych niż jest miejsc na dany wyjazd. Możliwość udziału w projekcie mobilizuje młodzież do zmiany postawy i poprawy ocen.  Podczas spotkań podsumowujących udział w projekcie młodzi ludzie chętnie wspominają pobyt i pracę za granicą. Często podkreślają, że ponownie wzięliby udział w tego typu przedsięwzięciu, ponieważ jest to niepowtarzalna przygoda.                   

Ile osób wyjechało na takie zagraniczne praktyki, jeśli chodzi o OSiW w Starachowicach?

E.K.: Dotychczas z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2012-2014, na zasadach programu Leonardo da Vinci, a od roku 2015 na zasadach programu Erasmus+,  wzięło udział 146 uczestników, w tym 87 monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 30 kucharzy, 26 fryzjerów, 3 mechaników pojazdów samochodowych. Obecnie 16 osób przygotowuje się do kolejnego wyjazdu na Sycylię.

Te liczby mówią same za siebie! Dziękujemy za wszystkie informacje!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron