Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Problemy zawodowe

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie spowodowały, że w obszarze życia zawodowego człowieka pojawiło się wiele problemów. Często słyszymy twierdzenie: „czasy mamy takie, że nikt ich nie chce”. Taka myśl może przyprawić o zawrót głowy. Czego dotyczą te problemy? Co jest ich źródłem?

Kłopoty dotyczą m.in.: wyboru ścieżki kształcenia i zawodu, odnalezienia się na rynku pracy, rozumienia siebie w relacji do świata. Ich źródłem jest obawa o własną przyszłość. Widać to szczególnie wyraźnie dziś, gdy planowanie kariery zawodowej jest trudne. Rosnące bezrobocie, likwidowanie nierentownych zakładów pracy, zmiany w systemach produkcyjnych i starzenie się niektórych zawodów powodują mniejszą przejrzystość tego, co może nastąpić w przyszłości.

Kiedy pojawiają się problemy? W poszczególnych etapach rozwoju człowieka. Na początku trudne jest określenie swoich zainteresowań, zdolności, predyspozycji do wykonywania zawodu oraz wybór ścieżki edukacyjnej i dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Z czasem pojawiają się kolejne dylematy na drodze zawodowej: zdobycie wykształcenia na poziomie zawodowym, średnim, wyższym, przygotowanie do wejścia na rynek pracy i działalność zawodowa. Wysuwającym się na pierwszy plan problemem jest znalezienie pracy i utrzymanie się na stanowisku. Kolejne to np.: wysiłek związany z zabieganiem o awans zawodowy i społeczny, podnoszenie kwalifikacji, realizowanie wzorca pracy i utrata pracy, zmiana zawodu, miejsca pracy, pogodzenie spraw osobistych, rodzinnych i zawodowych.

Czy mają one znaczenie? Tak, mają duże znaczenie w życiu człowieka. Mogą przyczyniać się do jego komplikowania i być elementem porządkującym, prowadzić do negatywnych bądź pozytywnych stanów psychicznych, mogą odkrywać lub przysłaniać nowe szanse i możliwości rozwoju. Droga zawodowa poszczególnych osób różni się rodzajem przeżywanych problemów, ich głębią, ilością oraz sposobem rozwiązywania.

Jak sobie z nimi radzić? Rozwiązywanie dylematów zawodowych jest sprawą indywidualną. Bez względu na rodzaj kłopotów, poradzenie sobie z nimi wymaga zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. Część problemów człowiek może rozwiązać korzystając z pomocy rodziny, przyjaciół, znajomych. Niektóre z nich wymagają fachowej pomocy specjalisty. Jest nim doradca zawodowy, który pomoże poznać siebie i otaczającą rzeczywistość. Ułatwi obranie właściwego celu i kierunku. Uświadomi istotę problemu i sposób postępowania, zmotywuje do szukania optymalnych rozwiązań. Nauczy, jak budować kompromis z otaczającą rzeczywistością.

W dzisiejszych czasach człowiek musi przystosowywać się do zmian, które manifestują się w różnych dziedzinach rynku pracy i rodzą problemy. Ciągle coś nas zaskakuje, stale musimy podejmować nowe wyzwania. Ważne jest bycie świadomym przeobrażeń, jakie dokonują się na rynku pracy. Rozwiązywanie problemów zawodowych jest skuteczne tylko wtedy, gdy człowiek chce zmienić swoje nastawienie, doskonalić się i rozwijać.

 

Autor: Lidia Pacholasz - doradca zawodowy - stażysta

Źródło:

Grymuza H. Przyszłość zawodowa na kilka sposobów .Felieton,  Jarosław 2014

Kulczycki M.   Psychologia rozwiązywania problemów życiowych. Wrocław 1991

Pietrasiński Z. Atakowanie problemów. Nasza Księgarnia, Warszawa 1983

Internet.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron