Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Program adaptacyjno-integracyjny w Ośrodku Szkolenia i Wychowania

Pierwsze tygodnie września w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie upłynęły pod znakiem adaptacji oraz integracji uczestników. Początki w nowym miejscu nie zawsze są łatwe dla młodzieży.

Przed młodymi ludźmi stoi wiele wyzwań: nowi koledzy, nowa szkoła, zatrudnienie. Nad odnalezieniem się w tej sytuacji nowych mieszkańców internatu czuwa kadra oraz doświadczeni członkowie Rady Młodzieżowej, którzy dbają w szczególności o czas wolny uczestników. Od poniedziałku do piątku, funkcjonuje świetlica środowiskowa, w której odbywają się zajęcia plastyczne, taneczne i sportowe. Dzięki nim, między innymi, udało się wyłowić prawdziwe talenty. Kilku nowoprzybyłych uczestników, okazało się świetnymi tancerzami i tak zrodził się pomysł zorganizowania grupy tanecznej.

W ośrodku funkcjonują również koła zainteresowań, odbyły się już pierwsze zajęcia organizacyjne, ale rekrutacja chętnych wciąż trwa. Pierwsze efekty pracy koła plastycznego można podziwiać w świetlicy, o której wystrój zadbali członkowie sekcji. Intensywne treningi prowadzi także opiekun koła sportowego. Szczególną popularnością wśród uczestników cieszą się treningi piłki nożnej, karate, badmintona oraz zajęcia w siłowni. Członkowie koła informatycznego z kolei zgłosili pomysł wydawania gazetki, przygotowali już dokumentację fotograficzną oraz przeprowadzili wywiady do pierwszego numeru.

Znaczącym wydarzeniem w życiu społeczności internatu są wybory do Rady Młodzieżowej,
w której działaniach przejawia się idea samorządności - istotny element wychowania. Głosowanie zostało poprzedzone kampanią informacyjną dotyczącą funkcjonowania Rady, której motto, autorstwa Janusza Korczaka, brzmi: „Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności ...”. Zadania, którym sprostać muszą nowi członkowie RM, wspierani przez kolegów pełniących tę funkcję już drugą kadencję oraz opiekuna samorządu, to: organizowanie i zachęcanie uczestników do należytego spełniania obowiązków wynikających z regulaminu internatu, przedstawianie kierownictwu, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej. RM ma prawo przedstawiać wnioski we wszystkich sprawach samorządu, w szczególności dotyczących realizacji praw uczestników takich jak: rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych uczestników, organizowanie wypoczynku i rozrywki, wszelkiego typu imprez, organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności   w szkole, zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczestnikami.

Wrzesień w OSiW w Wasilkowie to czas intensywnej pracy wychowawczej, której efekty będą rzutowały na cały rok szkolny, z tego względu wszyscy dokładają starań, aby proces integracji nowych uczestników przebiegał spokojnie i w dobrej, budującej atmosferze.

Joanna Kowalska – wychowawca OSiW


Widok zawartości stron Widok zawartości stron