Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Protokół z „Dni Otwartych” Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie

W związku z dziesiątą rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Środowiskowym Hufcu Pracy w Kościanie zorganizowane zostały „Dni otwarte” w celu podkreślenia rangi i doniosłości tego faktu.

W związku z dziesiątą rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Środowiskowym Hufcu Pracy w Kościanie zorganizowane zostały „Dni otwarte” w celu podkreślenia rangi i doniosłości tego faktu.

Impreza została zapoczątkowana przez Komendanta Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie, Romana Kasprzaka. W następnej kolejności zabrali głos przybyli goście: Major Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie, Pan Roman Krajniak oraz Członek Zarządu Stadniny Koni w Racocie, Pan Kazimierz Dembny. Na spotkanie przybyli także asystenci lokalnych biur poselskich, wychowawcy, nauczyciele oraz młodzież kształcąca się w ŚHP w Kościanie.

Nadrzędnym celem było świętowanie rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przedstawienie i uświadomienie młodzieży pozytywnych konsekwencji tego zdarzenia. Zebrani mieli okazję zaznajomienia się z historią ukształtowania się tej organizacji oraz prześledzenia korzystnych zmian, jakie zaszły w kraju podczas minionego dziesięciolecia. Uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej mieli okazję obejrzenia prezentacji wozu i sprzętu strażackiego, dokonanej przez Starszego Aspiranta Dowódcę Zmiany Jednostki Straży Pożarnej w Kościanie, Pana Dariusza Matuszczaka, który w obszerny sposób wyjaśnił użyteczność prezentowanego sprzętu, a ponadto przytoczył kilka codziennych przykładów jego zastosowania. Z ogólną aprobatą uczestników spotkała się również prezentacja umiejętności psa owczarka niemieckiego- Granda, który służy w Komendzie Policji w Kościanie i odznacza się wieloma umiejętnościami podczas pościgu za przestępcami i tropienia śladów zaginionych osób. Drugim ważnym elementem spotkania było wystąpienie Majora Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie, Majora Romana Krajniaka, dotyczących możliwości oraz zasobów, jakimi dysponuje Wojsko Polskie, a ponadto korzyści obronnych, które pozyskał kraj przez minione dziesięć lat.

Dzięki tej uroczystości została przybliżona młodzieży problematyka dotycząca zasad współpracy Polski z innymi krajami w oparciu o członkostwo w Unii Europejskiej oraz uświadomiony fakt pozytywnego oddziaływania tej organizacji na kraje członkowskie.

Autor: Beata-Zyta Rau
Źródło: własne


Widok zawartości stron Widok zawartości stron