Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Realizacja projektów w Słupsku

Nowy rok szkolny to szansa dla bezrobotnej młodzieży ze Słupska i powiatu słupskiego. Dano jej możliwość na zdobycie kwalifikacji i uzyskanie cenionych umiejętności.

Młodzi ludzie otrzymali możliwość uczestniczenia w realizacji programu „Gwarancje dla młodzieży", projektów współfinansowanych przez UE: „Pomysł na siebie - EFS" oraz „Równi na rynku pracy - EFS". Oba adresowano do zróżnicowanych wiekowo grup: 15 – 17 lat i 18 – 24 lat, są dostosowane do potrzeb i możliwości młodzieży. 

Niepełnoletni uczestniczący w realizacji „Pomysłu dla siebie" odbędą kurs komputerowy ECDL, kurs przedsiębiorczości, otrzymają wsparcie pedagogiczno–psychologiczne, skorzystają z poradnictwa zawodowego. W tej kategorii wiekowej niewątpliwie największe zainteresowanie wzbudziły kwalifikacyjne kursy zawodowe, za które beneficjenci będą otrzymywać stypendium. Rafał Witkowski, jeden z uczestników projektu „Pomysł na siebie", 16–letni chłopiec, który wypadł z formalnego systemu oświaty, zdecydował się na kurs w zawodzie: murarz – tynkarz. Rafał wybrał sobie ten zawód, gdyż uważa, że pozwoli mu on skutecznie zaistnieć na rynku pracy, może w przyszłości otworzy własną firmę. Tu pomocne mu będą zajęcia z doradcą zawodowym oraz trening umiejętności społecznych, prowadzony przez psychologa. Ukończenie kursu kwalifikacji zawodowych stanie się dla Rafała drogą ku przyszłości, umożliwi spełnienie marzeń.

Osoby pełnoletnie, zakwalifikowane do projektu „Równi na rynku pracy", realizują go w dwóch 15–osobowych grupach: jedna to uczestnicy pochodzący ze środowiska wiejskiego, druga – młodzież z miasta. Uczestnicy tego projektu wezmą udział w szkoleniu zawodowym z możliwością odbycia płatnego sześciomiesięcznego stażu zawodowego. Duże zainteresowanie wzbudziła możliwość przeszkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców (np. językowych, komputerowych, prawa jazdy kat. B). Obecnie wszystkie osoby pełnoletnie otrzymują wsparcie pedagogiczno–psychologiczne, uczestniczą w treningach umiejętności społecznych, zajęciach z doradcami zawodowymi i nauce aktywnego poszukiwania pracy. Obydwie grupy otoczone są indywidualnym wsparciem swojego opiekuna i tutora. Dodatkowym  elementem dla nich jest możliwość korzystania z bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia i ubezpieczenia NNW. Uczestnicy projektu nie będą też obciążeni kosztami wymaganych badań lekarskich i materiałów edukacyjnych.

Uczestnicy obu projektów otrzymali od Unii Europejskiej gwarancję na wsparcie na rynku pracy, zarówno w kwestii nauki aktywnego poszukiwania pracy, zdobycia nowych kwalifikacji i poszerzenia dotychczas posiadanych. Realizacja programu „Gwarancje dla młodzieży" potrwa do 31.12.2015 r. i z pewnością spełni oczekiwania wielu młodych ludzi, borykających się z problemem bezrobocia, ze wszystkich krajów członkowskich UE.

 

Autor: Elżbieta Gierke starszy wychowawca 11-19  HP Słupsk


Widok zawartości stron Widok zawartości stron