Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Refundacja wynagrodzeń - wsparciem dla pracodawców

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP refunduje pracodawcom wynagrodzenia i składki ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Celem nauki zawodu jest przygotowanie do pracy w wyuczonym zawodzie np.: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych. ŚWK OHP kieruje młodzież na praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana w siedzibie pracodawców. Refundacją objęci są wszyscy pracodawcy, którzy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz złożyli wniosek o zawarcie umowy do CEiPM.

16 marca 2015 roku pracownicy ŚWK OHP w Kielcach zorganizowali spotkanie w siedzibie pracodawców z Jędrzejowa, mających podpisane umowy o refundację wynagrodzeń. Była to okazja  do omówienia zagadnień z zakresu sporządzania wniosków, wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się przy wypełnianiu dokumentów oraz rozmowy z pracownikami młodocianymi odbywającymi w tym dniu praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

Pracownicy ŚWK OHP odwiedzili w Jędrzejowie: „Bar Staromiejski", cukiernię „Własne Wyroby Cukiernicze Galera", F.U.H. „TOPS", firmę „Auto – Jarosz", Salon Fryzjerski „Ewa", firmę „Vanstar" Producenta Rur Wydechowych. Dokonano również wizytacji warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych ŚWK OHP przy 13-1 Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie, gdzie  realizowana jest nauka w zawodzie kucharz.

W czasie rozmów pracodawcy potwierdzili, że zatrudnienie młodzieży w zakładzie pracy  w celu przygotowania zawodowego przynosi obustronną korzyść - dla pracodawcy i młodocianego. Pracodawcy szkoląc takich pracowników przekazują własną wiedzę i doświadczenie, co w przyszłości ma pozytywny wpływ na wykształcenie młodych ludzi i zdobycie umiejętności praktycznych. Wyuczony absolwent często zostaje zatrudniony przez pracodawcę, u którego przez okres 3 lat zdobywał wiedzę zawodową. Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń oraz możliwość otrzymania dofinansowania z gminy po zdanym przez młodocianego egzaminie zawodowym, zachęcają pracodawców do prowadzenia praktyczniej nauki zawodu.

Młodzież w czasie rozmów często podkreślała fakt, iż praktyczna nauka zawodu zwiększa ich szanse na znalezienie pracy – na rynku brakuje fachowców, specjalistów z uprawnieniami i konkretną wiedzą. Młodociani otrzymują pierwsze doświadczenie zawodowe u pracodawcy, które pomaga w wyborze drogi zawodowej, poszerza zainteresowania, ale również  wpływa na rozwój umiejętności i poczucie własnej wartości.

Autor tekstu: Joanna Trela – spec. ds. refundacji w ŚWK OHP w Kielcach

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron