Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rekrutacja do projektu Równi na rynku pracy w Brzesku

REKRUTACJA DO PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY" W BRZESKU

W związku z rekrutacją do projektu „Równi na rynku pracy", dnia 27 sierpnia br., w brzeskim Młodzieżowym Centrum Kariery funkcjonującym w strukturze CEiPM w Tarnowie odbyło się pierwsze wspólne spotkanie kandydatów. Spotkanie poprzedziły rozmowy indywidualne doradcy zawodowego MCK z wszystkimi zainteresowanymi.

 

 „Gwarancje dla młodzieży" są szerokim przedsięwzięciem realizowanym przez OHP, w ramach którego młodzież będzie uczestniczyć przede wszystkim w kursach zawodowych, zaś istotą projektu są sześciomiesięczne staże zawodowe, jakie każdy uczestnik będzie realizował po ukończeniu szkolenia zawodowego. Staże dają szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego w wybranym zawodzie oraz zwiększają możliwość późniejszego zatrudnienia.

Podczas spotkania uczestnicy wypełniali dokumenty na potrzeby rekrutacji; kwestionariusz wsparcia oraz deklarację zgłoszenia do projektu. Ponownie przypomniano im zasady uczestnictwa w projekcie oraz regulamin rekrutacji.

 

Tekst: Dorota Bieniek- Przepiórka

Fot. Joanna Banaśkiewicz

 

Opis zdjęć:

Fot. Uczestnicy spotkania wypełniają dokumenty na potrzeby rekrutacji.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron