Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Równi na Rynku Pracy - pierwsze spotkania indywidualne w Kętrzyńskim MCK OHP

Nowy projekt pt. „Równi na rynku pracy" realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy ma na celu zaktywizowanie młodzieży, tak by znalazła zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Z takim założeniem od 13 października b.r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kętrzynie rozpoczęto realizację projektu „Równi na rynku pracy". Pierwszym elementem wchodzącym w skład projektu są indywidualne spotkania doradcą zawodowym. Podczas pierwszych spotkań indywidualnych uczestnicy podpisali deklaracje przystąpienia do projektu, która daje otwarte okno do pozostałych działań w ramach projektu. W trakcie spotkań uczestnicy wykonywali test pozwalający określić predyspozycje zawodowe uczestników, tak by wybrany przez nich kurs zawodowy odpowiadał ich mocnym i słabym stronom oraz zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. Omówiono także zdolności, cechy charakteru oraz stan zdrowia beneficjentów mając na celu opracowanie jak najbardziej efektywnego Indywidualnego Planu Działania, który będzie wyznacznikiem dalszych działań w ramach projektu. W trakcie zajęć indywidualnych został omówiony również systemu wartości jakimi się kierują wybierając przyszłe zatrudnienie. W tym celu uczestnicy wykonali ćwiczenie w formie kwestionariusza „Wartości w pracy". Dzięki temu możliwe będzie dopasowanie miejsca odbywania stażu do uczestników, tak aby mieli z niego jak największą satysfakcję.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie

Autor: Łukasz Żebrowski - doradca zawodowy
Autor zdjęcia- 1. Małgorzata Jonasz – Kobarynka –pośrednik pracy

Zdj.1 Indywidualne spotkania doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu Równi na rynku pracy

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron