Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ślady kultury i historii węgierskiej w Przemyślu

Jedno z powiedzeń głosi: „Polak, Węgier – dwa bratanki”. O tym, ile prawdy zawiera owe porzekadło będą mieli okazję się przekonać uczestnicy międzynarodowej wymiany młodzieży.

Projekt pt. „Ślady kultury i historii węgierskiej w Przemyślu” to wymiana młodzieży z Polski i Węgier organizowana przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu, w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpocznie się z początkiem września, wraz z przyjazdem grupy węgierskiej do Polski. W projekcie weźmie udział młodzież z Polski i Węgier (łącznie 16 osób) oraz opiekunowie. Młodzież z Polski to uczestnicy Hufca Pracy 9-13 w Przemyślu, ich partnerami będzie młodzież z węgierskiej organizacji „Aga-Boga”.

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z historią, kulturą i tradycjami narodowymi Polski i Węgier oraz pogłębienie wiedzy na temat udziału Węgrów w kształtowaniu historii Przemyśla. Nieodzownym elementem wymiany jest ponadto przełamywanie barier językowych. Polsko-węgierska wymiana młodzieży ma przyczynić się do promowania obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży oraz poszanowania drugiego człowieka.

Przez tydzień uczestnicy projektu będą obcować z szeroko rozumianą kulturą miasta – zwiedzać jego zabytki, odwiedzać muzea, cmentarze. Każda z tych wypraw zostanie udokumentowana odpowiednią notatką i fotografiami. Zebrane przez uczestników informacje oraz zdjęcia staną się częścią kroniki, sporządzanej dla udokumentowania projektu, uświetnią ponadto „Wystawę fotografii zabytków Przemyśla”.

Spotkanie młodzieży z dwóch różnych obszarów kulturowych powinno odbywać się w atmosferze szacunku i zrozumienia, dlatego ważnymi elementami wymiany będą spotkania integracyjne oraz wieczory kultury węgierskiej i polskiej.

Obecnie trwają przygotowania do przyjęcia grupy węgierskiej, organizatorzy starają się zadbać o każdy szczegół przedsięwzięcia i liczą na jego powodzenie.

Autor: Krystyna Michalska


Widok zawartości stron Widok zawartości stron