Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkania rekrutacyjne w Ciechanowie

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie trwa rekrutacja do projektu pn. „Równi na rynku pracy” w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Przy wsparciu partnerów rynku pracy oraz instytucji pomocy społecznej, informacje o projekcie docierają do młodzieży w wieku 18-24 lata wpisującej się w grupę NEET –młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania. Inicjatywa będzie odbywać się przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi bezrobotni są w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Rozmowy indywidualne z kandydatami wyłoniły bariery, które utrudniają, a czasem nawet uniemożliwiają młodym wejście na rynek zatrudnienia i rozpoczęcie pracy. Najczęściej diagnozowane to: niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, trudności z płynnym przejściem z edukacji na rynek pracy, mała mobilność oraz niedostateczne kompetencje miękkie. Wsparcie w ramach projektu będzie się zatem koncentrowało na stażach zawodowych oraz na podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji w zawodach wykazywanych jako deficytowe, wobec których istnieje popyt na lokalnym rynku pracy. Projekt oferuje również treningi i warsztaty umiejętności społecznych, które rozwijają  kompetencje interpersonalne, kluczowe dla powodzenia na ścieżce zawodowej.

A co o projekcie sądzą sami zainteresowani?
-  Projekty unijne ułatwiają młodym start w życie zawodowe. Młodzież wywodząca się ze środowisk marginalizowanych nie ma szans dalszego kształcenia. Projekt Równi na Rynku Pracy oferuje szkolenia zawodowe, staże zawodowe podczas których możemy nabyć praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu. Interesujące są również zajęcia ze specjalistami. Posiadanie umiejętności miękkich jest równie ważne jak kwalifikacje formalne. Rozwój własnych kompetencji to najlepsza inwestycja, jakiej możemy dokonać- stajemy się bardziej atrakcyjni dla pracodawców-komentował jeden z uczestników spotkania.

Autor:Katarzyna Kaczorowska- specjalista do spraw rozwoju zawodowego


Widok zawartości stron Widok zawartości stron