Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Sprawni cukiernicy”

W Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie w przeszłości wielokrotnie odbywały się etapy finałowe ogólnopolskich konkursów adresowanych do uczestników OHP.

W pleszewskim Centrum odbył się finał XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy" w zawodzie cukiernika. Ostatniego dnia konkursu, podczas uroczystości 20-lecia Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, wręczono zwycięzcom nagrody.

Etap finałowy Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w zawodzie cukiernika, który odbył się na bazie warsztatów gastronomicznych w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. W części finałowej wzięły udział dwuosobowe zespoły reprezentujące 14 Wojewódzkich Komend OHP. Drużyny te okazały się bezkonkurencyjne najpierw podczas eliminacji w macierzystych jednostkach organizacyjnych OHP, a następnie w eliminacjach wojewódzkich.

W etapie centralnym uczestnicy zmagań konkursowych zdawali egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Najpierw młodzież przystąpiła do egzaminu teoretycznego (pisemnego). Polegał on na rozwiązaniu testu zamkniętego składającego się z 25 pytań jednakowych dla wszystkich uczestników. Każdy zespół mógł uzyskać na tym etapie maksymalnie 25 punktów. Po zmaganiach pisemnych drużyny przystąpiły do części praktycznej. Ta część egzaminu, trwająca aż trzy godziny, była wyżej punktowana. Każdy zespół miał szansę uzyskać nawet 46 punktów. Ocenie podlegało nie tylko wykonanie regulaminowego deseru – tortu śmietankowego z owocami i czekoladą, ale również umiejętność zorganizowania i przygotowania stanowiska roboczego, umiejętność odczytywania dokumentacji i rozumienia instrukcji roboczej, sprawność organizacyjna i współpraca z partnerem w toku realizacji zadań, jakość i ilość wykonanej pracy,oszczędność i poprawność przygotowania materiałów pomocniczych do wykonania zadania, estetyka i porządek na stanowisku pracy, znajomość i stosowanie przepisów BHP, zgodność wykonanej pracy z zadanym tematem, a także umiejętność prezentowania wykonanej pracy. O kolejności miejsc w konkursie decydowała suma punktów uzyskana przez zespół w części teoretycznej i praktycznej.

Rywalizacja zespołów biorących udział w etapie finałowych stała na wysokim poziomie i była niezwykle wyrównana. Różnice pomiędzy czołowymi ekipami były niewielkie. Zwycięzcami zostali: Karolina Semeran i Magdalena Paluszek z Dolnośląskiej WK. Tuż za nimi, ze strata 1 punktu, uplasowali się: Magdalena Sak i Piotr Żurowski z Podkarpackiej WK. Trzecie miejsce, ze stratą zaledwie 0,5 pkt do drugiej lokaty, zajęli: Anna Pawlicka i Dawid Wypyski z Wielkopolskiej WK.

Zespoły reprezentujące Wojewódzkie Komendy OHP w etapie centralnym brały udział nie tylko w zmaganiach konkursowych. W czasie wolnym młodzież wraz z opiekunami odwiedziła Muzeum Piekarnictwa, gdzie zapoznała się z wielopokoleniowymi tradycjami rodziny Vogtów w dziedzinie wypieków chleba i ciast oraz obejrzała znajdującą się tam ekspozycję pamiątek. Wszyscy mogli udać się również na nowoczesny Park Wodny „Planty” sąsiadujący z pleszewskim Centrum. Ponadto uczestnicy wzięli udział w uroczystych obchodach 20-lecia Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

Głównym celem konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” jest umożliwienie młodzieży sprawdzenia poziomu ich przygotowania do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, zaś kadrze – okazji do przedstawienia efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jego uczestnikami są uczniowie ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych oraz ostatniego roku rzemieślniczej nauki zawodu. W pleszewskim Centrum etap finałowy Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” organizowany był już kilkukrotnie i zawsze stał na wysokim poziomie.


Autor: Grzegorz Kowalski
Źródło: własne


Widok zawartości stron Widok zawartości stron