Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Sprawni poprzez sport” w ECKiW w Roskoszy

11 września 2013 roku, na terenach Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się festyn integracyjno-prewencyjny „Sprawni poprzez sport 2013”, zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy Ośrodku „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej z myślą o młodzieży niepełnosprawnej.

Gośćmi honorowymi dziewiątej już edycji imprezy byli: Prezydent Miasta Biała Podlaska - pan Andrzej Czapski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej - ks. Marek Bieńkowski oraz Starosta Bialski - pan Tadeusz Łazowski. Po oficjalnym powitaniu i podziękowaniach za pomoc w organizacji festynu nadszedł czas na atrakcje sportowo-rekreacyjne, przygotowane dla uczestników przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy OMC, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej, Ochotniczą Straż Pożarną w Drelowie oraz Klub Motocyklowy „Grom”.

We wszystkich konkurencjach i zabawach, prowadzonych pod kierunkiem studentów z Wydziału Za¬miejs¬cowego AWF i wolon¬tar¬iuszy, wzięło udział około 300 podopiecznych z placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, a także grupa wychowanków ECKiW OHP. Młodzież chętnie brała udział we wszystkich konkurencjach i zabawach. Największym zainteresowaniem cieszyły się rowerowe przejazdy slalomowe zorganizowane przez grupę motocyklową ,,Grom” z Białej Podlaskiej. Dla osób lubiących dreszczyk emocji, OSP z Drelowa utworzyła wysokościowe przejścia tworzące mini park linowy rozpostarty pomiędzy drzewami. Młodzież bardzo chętnie brała czynny udział we wszystkich konkurencjach. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali dyplomy, puchary oraz drobne upominki. Całość imprezy zakończyła się wspólną dyskoteką pod chmurką.

Ośrodek „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej funkcjonuje na zasadzie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej. W jego skład wchodzą:  Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Centrum Charytatywne z kuchnią i jadłodajnią dla osób potrzebujących wsparcia oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 2007 roku i obejmuje stałą, dzienną opieką 45 osób niepełnosprawnych. Celem działalności „Domu” jest zapewnienie psychiatrycznej opieki zdrowotnej obejmującej konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego, psychoterapię i terapię farmakologiczną, a także rehabilitację społeczną obejmującą podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową, podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy, pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. W Centrum Charytatywnym działa jadłodajna, w której wydawane są bezpłatne posiłki dla osób potrzebujących wsparcia oraz osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej nie objęte świadczeniami pomocy społecznej, z tej formy pomocy korzysta ok. 150 osób dziennie. Warsztat Terapii Zajęciowej stwarza osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem uniemożliwiającym aktualnie podjęcie pracy, możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową. Założenia terapeutyczne realizowane są w pracowni multimedialnej, ceramicznej, pracowni gospodarstwa domowego, plastycznej, florystycznej i krawieckiej.

Maja Hince
Źródła: http://eckiw-roskosz.ohp.pl/, http://www.caritasbp.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron