Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Sprawny w zawodzie-bezpieczny w pracy

Od ubiegłego roku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie jest współorganizatorem, wraz z Komendą Główną OHP, ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie-bezpieczny w pracy” w kategorii fryzjer oraz „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z elementami prawa pracy”.

W imprezie biorą udział uczestnicy OHP z całego kraju, którzy wygrali  konkurs „Sprawny w zawodzie-bezpieczny w pracy” w poszczególnych województwach.

Przystąpienie do konkursu wymaga od uczestników zaznajomienia się ze szczegółowymi wiadomościami i opanowania precyzyjnych umiejętności w wyuczonym zawodzie, w tym wiedzy z BHP. Poprzez takie przedsięwzięcia, jak konkursy „Sprawny w zawodzie-bezpieczny w pracy”, młodzież wyrabia w sobie właściwe postawy w obszarze bezpiecznych zachowań i procedur, wynikających z procesu pracy.

Finał konkursu ma miejsce podczas  uroczystej gali, w czasie której odbywa się uroczysty pokaz fryzur wykonanych przez uczestników a także występy Zespołu Tańca Współczesnego. Całe przedsięwzięcie rejestrują media lokalne. Zaproszeni na uroczystość goście wraz z publicznością oddają głos na najpiękniejszą fryzurę wykonaną przez uczestników konkursu. Nagrody dla zwycięzców konkursu funduje Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Okręgowa Inspekcja Pracy w Łodzi, a także Przedstawiciele Rady Programowej Centrum.

Finał ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie-bezpieczny w pracy” daje sposobność na uhonorowanie dyplomem uznania Wojewódzkie Komendy OHP oraz Centra Kształcenia i Wychowania za przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu w kategorii BHP oraz pracy instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy przygotowali uczestników do konkursu w zawodzie fryzjer.

Iwona Nowacka-Czubak


Widok zawartości stron Widok zawartości stron