Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Świadomość prawna a rynek pracy

Duży wzrost przestępczości i demoralizacji młodzieży, a także brak świadomości prawnej w związku z nieodpowiednim postępowaniem są jednym z problemów odnalezienia się ich na obecnym rynku pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży aby zwiększyć ich świadomość prawną został zorganizowany cykl spotkań z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. W spotkaniach tych brali udział uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie.

Pomysł przeprowadzenia tego typu spotkań powstał z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie we współpracy z Rejonowym Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Opolu. Mając na uwadze fakt, że znajomość prawa jest bardzo pomocna w życiu osobistym jak i zawodowym uczestnicy bardzo chętnie zgodzili się na udział w w/w spotkaniach.

Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie m.in.  mł. asp. Mariusz Cer,  mł. asp. Stanisław Filak oraz st. sierż. Piotr Godyla, co młodzi uczestnicy spotkań bardzo docenili.

Podczas tych zajęć przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili szkolenia dla wychowanków Ośrodka z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberprzemocy, konsekwencji znieważenia funkcjonariuszy publicznych, konsekwencji negatywnych zachowań, a w szczególności naruszania zasad współżycia społecznego, popełnienia czynu zabronionego, systematycznego uchylania się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używania alkoholu lub innych środków odurzających i innych.

W trakcie spotkań młodzież wykazała bardzo duże zainteresowanie przedstawianą tematyką. Funkcjonariusze KPP byli bardzo zadowoleni z postawy uczestników. Jak mówi Pan Mariusz:  „Uczestnicy OSiW bardzo chętnie angażowali się w zajęcia, zadawali dużo pytań, a po spotkaniach bez obawy przychodzili aby porozmawiać indywidualnie o nurtujących ich problemach”. Pan Stanisław dodaje: „ My wolimy młodzież uświadamiać niż karać. Dzięki  tym szkoleniom uczestnicy chętniej zwracają się do nas ze swoimi problemami, a my możemy im wtedy pomóc”.

Początkowa obawa przed funkcjonariuszami KPP w Oleśnie szybko minęła, gdy tylko młodzież zauważyła, że spotkania te są po to aby zwiększyć ich wiedzę. Jak mówi jedna z uczennic: „ Szkolenia te bardzo dużo mi pomogły i zdobytą wiedzę na pewno wykorzystam w życiu codziennym”. Inny uczestnik dodaje: „Teraz to jestem świadomy, że z Internetu należy korzystać z głową, bo uzależnić można się szybko”.

Funkcjonariusze KPP uświadamiali również młodzieży kim jest funkcjonariusz publiczny i co grozi za jego znieważenie. Młodzież dotychczas nie zdawała sobie sprawy, iż nauczyciele czy wychowawcy są również  funkcjonariuszami publicznymi. Sporo czasu poświęcono także tematyce dotyczącej nękania, groźbom oraz przemocy.

Dzięki tego typu spotkaniom młodzież doszła do wniosku, że aby zdobyć dobrą i ciekawą pracę ważne są nie tylko kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie ale również to, że czyny popełnione w młodości mogą mieć swoje konsekwencje w życiu dorosłym.

„Dzięki spotkaniom z panami z Policji uświadomiłam sobie, że jeśli nie będę chodziła do szkoły to mogę zostać za to ukarana, a w konsekwencji trafić do ośrodka zamkniętego i moja przyszłość stanie pod znakiem zapytania” – mówi jedna z uczestniczek. Inny zaś uczestnik stwierdził: „ Nie zdawałem sobie sprawy, że obrażając policjanta, nauczyciela czy wychowawcę również mogę dostać za to karę”.


Autor: Ewa Korzeniewska


Widok zawartości stron Widok zawartości stron