Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Targi edukacyjne i pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Skierniewicach

Dnia 13 marca 2015 roku w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach odbyły się Targi edukacyjne i pracy „In Future” organizowane przez Twój Kurier Regionalny przy współorganizacji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach.

Targi rozpoczęło przemówienie wiceprezydenta ds. oświaty w Skierniewicach Jarosława Chęcielewskiego, który zachęcił młodzież do skorzystania z ofert wystawców i życzył pomyślnych wyników tegorocznych matur oraz trafnych życiowych decyzji w dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej. Wśród zaproszonych gości uroczyście otwierających w/w przedsięwzięcie znaleźli się: poseł na Sejm RP –Dorota Rutkowska, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – mgr inż. Jacek Śmiłowski, Komendant Wojewódzki ŁWK OHP w Łodzi – Antoni Urbanek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach – Ryszard Pawlewicz.

Targi skierowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu miasta Skierniewice i okolic. Miały na celu przybliżenie oferty edukacyjnej placówek oświatowych i szkół wyższych z całej Polski. Ponadto podczas targów młodzież mogła skorzystać z pośrednictwa pracy i zapoznać się z obecnie realizowanymi ofertami pracy, którymi dysponuje Młodzieżowe Biuro Pracy w Skierniewicach. Kadra MBP upowszechniała także pośrednictwo pracy realizowane w ramach EURES poprzez foldery, ulotki informacyjne i indywidualne rozmowy z zainteresowanymi.

Wśród wystawców pojawiły się uczelnie wyższe z Łodzi (m.in.: Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu), z Warszawy (m.in.: Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania), z Kutna (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej), z Łowicza (Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego), z Białej Podlaskiej (Akademia Wychowania Fizycznego), ze Skierniewic ( Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK", Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Szkoła Ochrony) oraz Uczelnia Łazarskiego i Grupa Uczelnia Vistula.

Przedsięwzięcie umożliwiło młodzieży bezpośredni kontakt z pracownikami placówek oświatowych i instytucji rynku pracy. Podejmowane działania służą ułatwieniu młodym ludziom podjęcia istotnych życiowych wyborów dotyczących ich edukacji i pracy. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Autor tekstu i zdjęcia: Paulina Grzejszczak – pośrednik pracy MBP w Skierniewicach


Widok zawartości stron Widok zawartości stron