Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Targi w Opocznie

22 wystawców, a w tym uczelnie wyższe, szkoły policealne i przedstawiciele rynku pracy gościli 16 marca na tegorocznych Targach w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Organizatorem VI Targów pt. „Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu” było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie.

Odbiorcami imprezy była młodzież poszukująca pracy, ale przede wszystkim młodzież ucząca się w opoczyńskich szkołach. Byli to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i 3 klas gimnazjum. Uczestnictwo w targach i zapoznanie z ofertami wystawców miało na celu pomoc młodzieży w podjęciu trudnych życiowych decyzji, jakimi są wybory dalszego kierunku kształcenia i wiążącej się z tym kariery zawodowej. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał burmistrz Opoczna Rafał Kądziela, honorowymi gośćmi podczas uroczystego otwarcia VI Targów byli również wiceburmistrz Andrzej Kacprzak, wicestarosta Marcin Baranowski, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Pawlak oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim Marek Krawczyk. Wśród ofert wystawców znalazło swoje miejsce również Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP z Piotrkowa Trybunalskiego, a wśród wielu ofert młodzież mogła znaleźć informację na temat usług EURES i wsparcia na jakie może liczyć chcąc w okresie wakacji i nie tylko podjąć pracę lub naukę w jednym z 32 – krajów jakie obejmuje EURES. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się oferta Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, Akademii Obrony Narodowej z Warszawy, ale niemniejsze zainteresowanie wzbudzały również takie uczelnie jak, Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu z Łodzi, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego z Piotrkowa Trybunalskiego, Staropolska Szkoła Wyższa z Kielc, Akademia im. Jana Długosza z Częstochowy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego i szkoły policealne. Stoiska Politechniki Łódzkiej i Politechniki Częstochowskiej również były oblegane przez zainteresowanych potencjalnych studentów ścisłych nauk. Informację z zakresu rynku pracy zainteresowane osoby uzyskały odwiedzając stoiska Powiatowego Urzędu Pracy z Opoczna, Ceramiki Paradyż czy Agencji Pracy Personal System Service, LEASINGTEAM, MANPOWER, RANDSTAD, WORK SERVICE. Tam młodzież otrzymała profesjonalną informację na temat wymagań i oczekiwań potencjalnych pracodawców. Sądząc po wypowiedziach odwiedzającej targi młodzieży organizowana impreza jest zasadna i bardzo potrzebna, ponieważ stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami konkretnych uczelni, poprzez rozmowy młodzież dokonuje analiz podjętych często już planów czy decyzji co do przyszłych wyborów kierunków kształcenia, a kontakt młodych ludzi z pracodawcami sprawdza ich wiedzę i przygotowanie do wejścia na niełatwy i wymagający obecnie rynek pracy.

Autor: Małgorzata Łysik doradca zawodowy

Zdjęcia: Ewelina Karbownik pośrednik pracy


Widok zawartości stron Widok zawartości stron