Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Tarnowskie CKiW od 10 lat korzysta ze środków UE”

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie w maju 2014 r. zorganizowało „Dni otwarte”, w ramach których prezentowano działalność opiekuńczo-wychowawczą CKiW OHP w Tarnowie oraz podsumowano dziesięć lat realizacji w tarnowskim Centrum projektów dla młodzieży współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele Sądów, Zespołów Kuratorskich, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pedagodzy i przedstawiciele szkół gimnazjalnych.

Dyrektor CKiW OHP w Tarnowie pan Antoni Góral przywitał gości i dokonał uroczystego rozpoczęcia konferencji, wskazując na Jubileusz 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
 
Organizatorzy spotkania w swoich prezentacjach przedstawili bieżącą działalność opiekuńczo-wychowawczą i ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015 oraz efekty dziesięcioletniej realizacji przez CKiW OHP w Tarnowie projektów dla młodzieży współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W drugiej części spotkania młodzież wraz z instruktorami praktycznej nauki zawodu zaprezentowała efekty swej pracy, powstające podczas praktycznej nauki zawodu. Uwagę przyciągały nie tylko kolorowe i oryginalne stoiska fryzjerskie i gastronomiczne, ale też przygotowane przez chłopców efekty pracy ślusarskiej i stolarskiej. Goście zapoznali się także z czterema tomami „Kroniki CKiW OHP w Tarnowie” – przedstawiającej kilkunastoletnią dokumentację fotograficzną i krótkie opisy, otrzymali materiały informacyjne dotyczące oferty szkoleniowej CKiW OHP w Tarnowie na rok szkolny 2014/2015, materiały dotyczące ECAM i projektu „Gwarancje dla Młodzieży”, a także materiały informujące o szkoleniach organizowanych przez ROSZM w Tarnowie.

Na zakończenie spotkania wszyscy goście zostali zaproszeni do zapoznania się z obiektami tarnowskiego Centrum. Przy pożegnaniu słychać było nie tylko wzajemne podziękowania, ale też miłe słowa uznania, komentujące całokształt oddziaływań szkoleniowo-wychowawczych realizowanych względem młodzieży potrzebującej wsparcia.


Autor: Anna Bieniasz
Źródło: Dokumentacja CKiW OHP w Tarnowie


Widok zawartości stron Widok zawartości stron