Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Trwa kurs w Pabianicach

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach trwa kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i programów do fakturowania”.

Beneficjenci projektu zakwalifikowani do tego kursu to młodzież w wieku 18-25 lat mająca trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Uczestnictwo pozwoli na nabycie kwalifikacji i umiejętności, które przyczynią się do zwiększenia aktywności zawodowej oraz uzyskania zatrudnienia. Osiem kobiet i jeden mężczyzna korzystają ze wsparcia teoretycznego i praktycznego. W czasie zajęć zapoznają się z między innymi z przepisami prawnymi związanymi z zawodem sprzedawcy, dokumentacją handlową i magazynową oraz wykonywaniem operacji rachunkowo - kasowych. Młodzi ludzie przyswajają wiedzę na temat rejestrów, tworzenia raportów kasowych czy też ewidencji kontrahentów, towarów, cen i marż. Uczestnicy, którzy bardzo chętnie i systematycznie przychodzą na zajęcia są bardzo zadowoleni, ponieważ wiedza teoretyczna, którą nabywają poparta jest przykładami wziętymi z życia oraz praktycznymi ćwiczeniami. Młodzież po zakończonym kursie przystąpi do egzaminu, który potwierdzi umiejętności, natomiast nowo nabyte kwalifikacje będą doskonalić podczas odbywania stażu zawodowego.

Autor tekstu i zdjęć: Magdalena Legun-Wołosz doradca zawodowy MCK Pabianice, Marek Gryglewski pośrednik pracy MCK Pabianice


Widok zawartości stron Widok zawartości stron