Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Twoja przyszłość jest w Twoich rękach

Jeżeli chcesz mieć wpływ na swoje życie zawodowe, wiedzieć dokąd najlepiej zmierzać, musisz dokładnie poznać siebie i określić cel, dlatego "sprawdź, co najbardziej lubisz robić, a potem znajdź kogoś, kto ci za to zapłaci" (Katharine Whitehorn).

Będąc w wieku 8 czy 10 lat zapytany kim będziesz w przyszłości, najczęściej odpowiadasz kim chciałbyś zostać. Mówisz: ja zostanę policjantem, strażakiem, nauczycielem, lekarzem...   Po jakimś czasie, mając 16 lat do końca nie masz sprecyzowanych planów. Najczęściej Twój wybór zależy od sugestii rodziców bądź wyborów kolegów i koleżanek, z którymi dotąd chodziłeś do szkoły. Zadaj sobie pytanie – czy sprawdziłeś swoje predyspozycje? Czy masz świadomość swoich umiejętności? Czy wiesz, kto może Ci pomóc określić je profesjonalnie i tak, abyś powiedział po latach – tak, dokonałem dobrego świadomego wyboru?  Czy masz sprecyzowane plany zawodowe na przyszłość? Czy wiesz, co należy wziąć pod uwagę planując swoją karierę zawodową?

Doradcy zawodowi zgodnie twierdzą, iż osiągnięcie sukcesu jest możliwe dzięki poznaniu samego siebie, określeniu swoich zainteresowań, umiejętności, preferencji i predyspozycji osobowościowych. To właśnie oni pomogą Ci w sposób profesjonalny i precyzyjny na ich określenie.

Pierwszym etapem będzie tak zwane samopoznanie, czyli określenie swoich zainteresowań, określenie uzdolnień i mocnych stron oraz umiejętności. Ponadto musisz mieć świadomość swojego temperamentu oraz  stanu zdrowia, a także systemu wartości, którymi kierujesz się w życiu. To wszystko pozwoli Ci pokonać swoje ograniczenia, wykorzystać tkwiące w Tobie potencjalne możliwości pozwalające na rozwój osobisty oraz doskonalenie się. Pozostałe elementy to określenie celu, metod i technik poszukiwania pracy oraz wiara w siebie i pozytywne nastawienie. Samopoznanie daje możliwość kierowania swoim losem, a świadomość własnych możliwości motywuje do działania, daje wiarę w siebie i nie pozwala na poddanie się przeciwnościom. Zainteresowania to nic innego, jak to co lubisz robić. Po dokładnym określeniu zainteresowań musisz pamiętać, że to one dają podstawę do wykonywania pracy zgodnej z nimi, dzięki czemu angażujesz się w pracę, chętnie poszerzasz w tym zakresie wiedzę, przez co stajesz się coraz lepszy, aż praca staje się przyjemnością.

Umiejętności z kolei są tym, co potrafisz robić dobrze bądź najlepiej. Gdy łatwo nabywasz pewne umiejętności i jesteś biegły w tym, co robisz to znaczy, że masz w tej dziedzinie zdolności. To właśnie dzięki nim kształtują się preferencje zawodowe. Wśród uzdolnień wyróżniamy zdolności: językowe, które pomogą Ci na wykonywanie np.: zawodu nauczyciela języka obcego, tłumacza; interpersonalne na wykonywanie zawodu np. sprzedawcy, opiekuna dziecka; techniczne – mechanika, kierowcy; poznawcze – matematyka, chemika, fizyka; artystyczne – plastyka, piosenkarza; praktyczno – porządkowe – magazyniera, konserwatora.

Przechodząc przez kolejne etapy edukacji z pewnością poznałeś już siebie na tyle, aby wiedzieć, jakie czynności przynosi Ci satysfakcję. Do określenia profesjonalnego wykorzystuje się różne testy, na podstawie, których doradca zawodowy w sposób prawidłowy i fachowy określi Twoje uzdolnienia i tym samym predyspozycje zawodowe. Dlatego tak ważne jest, abyś już na początku kariery zawodowej zaczynającej się w momencie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, był świadomy swoich predyspozycji, zdolności i umiejętności. Jeżeli poznasz siebie, zrozumiesz kim jesteś, z pewnością będzie to krok do osiągnięcia celu zawodowego.

Autor: Ilona Wiśniewska st. wych.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron