Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

"Twoja przyszłość - to Twój wybór" w Siedlcach

20 marca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach po raz kolejny aktywnie uczestniczyło w Siedleckich Targach Edukacyjnych Wyższych Uczelni pod hasłem „Ku przyszłości zawodowej". Temat tegorocznych targów brzmiał „Twoja przyszłość – to twój wybór".

Organizatorami Targów byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach i Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Patronat honorowy objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Siedlce. Uroczystego otwarcia Targów dokonał pan Krzysztof Grzegorczuk- dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, oświaty i rynku pracy. Ważnym punktem programu były konferencje i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz uczelni wyższych dla maturzystów.

W tym roku udział w imprezie aktywny udział wzięło wiele szkół i uczelni z Siedlec, Warszawy, Białegostoku, Radomia, Lublina, Łukowa, Białej Podlaskiej i Płocka. Wśród szerokiego grona wystawców swoją ofertę przedstawiło:  28 uczelni wyższych z całej Polski, Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Siedlcach, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z Siedlec.  

Tradycyjnie już swoje stoisko przygotowało również Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach. Zainteresowani mogli uzyskać informacje o zawodach, kierunkach kształcenia, rynku pracy, sposobach poszukiwania pracy oraz zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, które przedstawiło Młodzieżowe Biuro Pracy. Młodzież odwiedzająca stoisko CEiPM mogła także uzyskać informacje dotyczące realizowanych projektów OHP – "Równi na rynku pracy" oraz EURES. Każdy z odwiedzających otrzymał także materiały promujące działalność Ochotniczych Hufców Pracy w postaci ulotek i broszur. W trakcie Targów przedstawiciele CEiPM OHP w Siedlcach przeprowadzili dla młodzieży ponadgimnazjalnej warsztaty z zakresu rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Osoby zainteresowane mogły także skorzystać z indywidualnych porad doradcy zawodowego, wykonać test preferencji i predyspozycji zawodowych oraz uzyskać informacje w zakresie wyboru kierunku studiów i skutecznego planowania ścieżki kariery zawodowej.

Udział CEiPM OHP w Siedlcach w Targach Edukacyjnych pozwolił przybliżyć naszą ofertę, skierowaną do młodzieży mającej problemy z wyborem zawodu, zainteresowanej uzupełnieniem wykształcenia i podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Udział w przedsięwzięciu umożliwiał spotkanie się osób, stojących przed wyborem swojej przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej z przedstawicielami uczelni wyższych oraz instytucji rynku pracy.

Autor tekstu: Edyta Ślubowska – CEiPM OHP Siedlce

Auto zdjęcia: Martyna Myszka - doradca zawodowy


Widok zawartości stron Widok zawartości stron