Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

W poszukiwaniu „Pomysłu na siebie” w Nowej Soli

Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowej Soli realizuje projekt „Pomysł na siebie" w ramach „Gwarancji dla młodzieży". Jest on wdrażany jest ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Z projektu korzysta 10 młodych osób w wieku 16 - 17 lat, które nie są zatrudnione oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu.

Wsparciem ŚHP w Nowej Soli objął przede wszystkim młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej (z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych).

W ramach projektu „Pomysł na siebie" odbyły się już grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Teraz młodzież uczestniczy w kursie komputerowym o standardzie ECDL oraz w zajęciach z psychologiem.

Projekt zakłada również udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursie przedsiębiorczości, zajęciach z zakresu zapobiegania agresji, wychowania do życia w rodzinie i indywidualnych konsultacjach ze specjalistą od uzależnień. Wszyscy uczestnicy mogą korzystać z dodatkowego  wsparcia w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia oraz materiałów edukacyjnych.

 

Zdjęcie: Uczestnicy projektu podczas zajęć komputerowych o standardzie ECDL START


Widok zawartości stron Widok zawartości stron