Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Warto wiedzieć, że…

Słynne łacińskie przysłowie – „Ignorantia iuris nocet” oznacza „Nieznajomość prawa szkodzi”. W świetle tej sentencji brak wiedzy na temat norm prawnych nie stanowi żadnego usprawiedliwienia. Środowiskowy Hufiec Pracy w Białymstoku, pragnąc ustrzec swych uczestników przed konsekwencjami nieznajomości prawa, realizuje program „Warto wiedzieć”.

Od stycznia uczestnicy ŚHP uczący się w klasach pierwszych wielozawodowych ZSZ nr. 5 w Białymstoku objęci są programem edukacyjno – profilaktycznym z zakresu edukacji społeczno – prawnej pt. „Warto wiedzieć”. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialności karnej oraz profilaktyki zachowań ryzykownych.

Młodzi ludzie bardzo często nie potrafią poradzić sobie z nagromadzoną frustracją, która jest jedną z głównych przyczyn agresji. Negatywne emocje rozładowują poprzez stosowanie wulgarnego języka, aroganckiego czy wręcz wrogiego nastawienie do innych osób, dewastacji, kradzieży, zażywanie, posiadanie
i rozprowadzanie środków odurzających. Internet także nie jest przestrzenią wolną od przemocy czy przestępstw.

W parze z agresją zazwyczaj idzie również brak świadomości prawnej własnych czynów. Młodzież często nie wie, że ich postępowanie ma znamiona lub jest już czynem karalnym. Z myślą o swoich uczestnikach kadra wychowawcza ŚHP w Białymstoku stworzyła program, zawierający szereg zajęć edukacyjnych.
Dostarczają one wiedzy na temat odpowiedzialności karnej, wyjaśniają podstawowe terminy prawne oraz podpowiadają jak radzić sobie z negatywnymi emocjami.

Program „Warto wiedzieć” zakłada nie tylko zajęcia z wychowawcami, ale również z zaproszonymi gośćmi. Uczestnicy mają już za sobą spotkanie z Policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Białymstoku. Opowiadał on o przestępczości wśród młodzieży szkolnej oraz cyberprzemocy. Przed nimi jeszcze spotkanie z Kuratorem Sądowym z Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz wiele innych interesujących zajęć.

Zaangażowanie w organizowane zajęcia oraz dyskusje na temat omawianych zagadnień, świadczą o tym, że program „Warto wiedzieć” jest nie tylko potrzebny i ciekawy, ale wywołuje również refleksję, o którą trudno, na co dzień. Zdobyte informacje pozwolą uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, a sentencję „Ignorantia iuris nocet” uczestnicy  ŚHP w Białymstoku będą mogli zamienić na „Dura lex sed lex” ( „Twarde prawo, ale prawo”).

Autor: Kamila Piechowicz – Wychowawca ŚHP w Białymstoku


Widok zawartości stron Widok zawartości stron