Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Warto zostać "zawodowcem"

21 stycznia Młodzieżowe Centrum Kariery w Pułtusku przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości rozpoczęło cykl spotkań z gimnazjalistami, którzy w najbliższym czasie będą dokonywać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych bardzo istotne jest zdobywanie wiedzy na temat rynku pracy i uwzględnianie jej w swoich planach zawodowych.

W trakcie spotkania doradca zawodowy - Joanna Ciszewska przekazywała młodym osobom informacje na temat sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowania na określone zawody. Przekonywała młodzież, że współcześni pracodawcy szukają przede wszystkim u kandydatów do pracy fachowej wiedzy i realnych umiejętności. Możliwość taką oferuje kształcenie w formie praktycznej nauki zawodu, które łączy zdobywanie wiedzy teoretycznej z jednoczesnym nabyciem umiejętności praktycznych.

Gościem specjalnym spotkania był Zbigniew Golatowski - właściciel jednego z pułtuskich warsztatów mechaniki pojazdów samochodowych, który od wielu lat kształci młodzież w zawodzie. Mistrz szkolący opowiadał o blaskach i cieniach pracy mechanika, o predyspozycjach, które są niezbędne w tym zawodzie, o losach swoich absolwentów, z których wielu prowadzi obecnie własne warsztaty. W zajęciach uczestniczył dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości – Janusz Bożyński, który wspólnie z zaproszonym pracodawcą przekazał młodzieży praktyczne informacje dotyczące kształcenia zawodowego.

Młodzi ludzie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Zadawali wiele pytań. Po spotkaniu chętnie korzystali z materiałów informacyjno-promocyjnych z zakresu informacji zawodowej.

W dzisiejszych czasach młode osoby musza być przygotowane na to, że ich kariera rozwijać się będzie bardzo dynamicznie i trzeba planować swoją drogę zawodową zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Autor tekstu - Joanna Ciszewska

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron