Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wolontariat – tak się zdobywa doświadczenie zawodowe!

6 na 10 osób zapytanych o wolontariat, kojarzą tę formę pracy z bezpłatną pomocą w szpitalach, ośrodkach pomocowych, hospicjach, domach dziecka.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że taką formę pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego można również odbywać  w innych „branżach”.

Co to jest "wolontariat"?

Według Wikipedii  wolontariat to „dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.” A wolontariuszem według tego samego źródła zostaje ten, „kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych”.

Wolontariat to nie wymysł naszych czasów, jak mówią niektórzy – zniechęceni faktem, że praca świadczona podczas wolontariatu jest nieodpłatna i (jak im się wydaje) polega wyłącznie na „wyzysku” młodego człowieka. To czas, dzięki któremu zarówno wolontariusz, jak i instytucja, na rzecz której świadczy on swoją pracę, otrzymują jedynie korzyści, oczywiście pod warunkiem, że zarówno cele wolontariusza jak i cele instytucji są zbieżne.

Jakie korzyści może odnieść wolontariusz?

Doświadczenie

Cóż wart jest dzisiejszy młody człowiek, jeśli po skończeniu nawet kilku kierunków studiów nie ma żadnego doświadczenia? Dzisiejsi pracodawcy oczekują od osób ubiegających się o dane stanowisko pracy wykształcenia, „młodości”, ale przede wszystkim  DOŚWIADCZENIA. Najprostszym sposobem zdobycia go, nawet jeszcze w trakcie nauki,  jest  właśnie wolontariat. Dzięki takiej formy pracy, która jest elastyczna (to wolontariusz decyduje, ile godzin w tygodniu chce pracować) możemy nabyć umiejętności zarządzania czasem, organizacji pracy, budowania relacji i nawiązywania kontaktów, a także otwartości na nowe doświadczenia.

Wolontariat w CV

Każdy poszukujący pracy tworzy swą wizytówkę, którą jest Curriculum Vitae. Ten, kto zdobył doświadczenie zawodowe właśnie przez wolontariat, nawet jeśli było to pierwsze jego doświadczenie, pokazuje tym samym potencjalnemu pracodawcy, że jest osoba aktywną, bezinteresowną i odpowiedzialną,  poszukującą doświadczenia, zmotywowaną do pracy, co w ogromie przychodzących codziennie do firm CV może zdecydowanie wyróżnić kandydata na tle innych.

Przyjaźń

Zazwyczaj czas odbywania wolontariatu to czas ciągłych eksperymentów: na co mnie jeszcze stać, co jeszcze mogę osiągnąć? To czas, w którym człowiek z każdym dniem odbywania wolontariatu staje się śmielszy w swoich poczynaniach, sięga po coraz trudniejsze zadania, bo te, które wydawały mu się na początku niedostępne, dawno już zrealizował. Potrafimy wtedy przełamać swoją nieśmiałość i obawy. Dla wielu wolontariat jest okazją poznania siebie, swoich ukrytych zasobów i predyspozycji.  A co najważniejsze to okres zawierania nowych znajomości, relacji z drugim człowiekiem, budowania trwałych przyjaźni. Wszystkie te relacje owocują zazwyczaj w trakcie naszej późniejszej drogi zawodowej.

Jak zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem można zostać w każdym wieku, w przypadku osoby niepełnoletniej wymaga się zgody rodzica bądź opiekuna prawnego. Co do wyksztalcenia również nie ma ściśle określonych wymagań – zależy to w dużej mierze od danej instytucji, która oferuje możliwość odbywania wolontariatu. Wiadomo jednak, że przyszły wolontariusz musi koniecznie posiadać chęci, gotowość do zaangażowania, motywację do pracy i odpowiedzialność.

W dobie powszechnego dostępu do internetu znalezienie instytucji czy organizacji pozarządowej, które oferują możliwość zdobywania doświadczenia w naszej okolicy dzięki wolontariatowi, naprawdę nie jest trudne. Nie przegap więc takiej okazji i skorzystaj z możliwości uzupełnienia swojego CV o tak wartościowe doświadczenie zawodowe już dziś!

Źródła: opracowania własne i Wikipedia
Autor artykułu: Agnieszka Łączak – Specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ Dębica


Widok zawartości stron Widok zawartości stron