Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Współpraca OHP – Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy

Jednym z zadań zleconych przez państwo Ochotniczym Hufcom Pracy jest refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń. Zadanie to jest realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. W realizacji tego zadania Ochotnicze Hufce Pracy współpracują między innymi z rzemiosłem.

Realizując wypracowane metody kontaktów w tym zakresie w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy.

Wiodącym tematem spotkania było omówienie bieżących problemów związanych ze składaniem wniosków o zawarcie umowy o refundację pracowników młodocianych oraz wniosków o dokonanie  refundacji. Sporo trudności sprawia pracodawcom podczas składania wniosków temat pomocy publicznej. W ubiegłym roku ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które z dniem 1 lipca 2014r. uznało refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń jako pomoc de minimis. Nałożyło to na pracodawców nowe obowiązki związane z przedstawianiem nowego formularza o pomocy publicznej, jak również przedkładania wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ostatnich trzech  latach. W tym momencie pomoc pracowników rzemiosła jest bardzo potrzebna.
W przypadku Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy pracownicy na co dzień służą pomocą pracodawcom przy wypełnianiu tych dokumentów. W trakcie spotkania przeanalizowano wszystkie dokumenty, które pracodawca ma obowiązek składać do OHP starając się o przyznanie refundacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu ich wypełniania, pracownice Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży na bieżąco udzielały wyczerpujących wyjaśnień.

Przedstawiciel Cechu podkreślił, że "na bieżąco utrzymywany jest kontakt z pracownikami z OHP w Rzeszowie, którzy bardzo chętnie pomagają rozwiązywać wszelkie problemy na jakie napotykamy na co dzień. A trzeba dodać, że u nas jest  zrzeszonych 129 przedsiębiorców, u których zawód zdobywa prawie 200 młodocianych w 11 specjalnościach. Prawie wszyscy pracodawcy szkolący młodzież składają wnioski o zawarcie umowy o refundację, a w ślad za nimi wnioski o wypłatę refundacji.".

Kontakty na linii OHP – Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy dodatkowo wspomagają pracownicy Hufca Pracy zlokalizowanego w Dębicy. Często bywa tak, że kadra Hufca również pomaga pracodawcom w wypełnianiu skomplikowanych dokumentów, jest na bieżąco w kontakcie z pracownikami Cechu oraz bezpośrednio przekazuje te dokumenty do Centrum Edukacji w Rzeszowie.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, wyjaśniono wszelkie tematy sprawiające trudności podczas wypełniania dokumentów oraz postanowiono na przyszłość nadal utrzymywać ścisłe kontakty na linii OHP – Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy, co zaowocuje z pewnością prawidłowym wykonywaniem zadań w zakresie refundacji.

Autor: Elżbieta Ulman – st. inspektor ds. refundacji w CEiPM w Rzeszowie, Marta Kluk –  inspektor ds. refundacji w CEiPM w Rzeszowie

Źródło: Materiały własne.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron