Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Współpraca z Maltańską Służbą Medyczną drogą młodzieży od świadomości do działania

Uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Nysie już drugi rok mają możliwość doświadczać tego, jak wielką i ważną rolę odgrywa w obecnych, głównie konsumpcyjno-hedonistycznych czasach wolontariat i wszelkie jego przejawy.   

Każdy, kto pragnie się czegoś nauczyć, poszukuje nauczyciela i autorytetu, osoby, która dzięki swej autentyczności i pasji, będzie stanowić prawdziwe źródło wiedzy i motywacji do rozwijania się w danej dziedzinie. Młodzież Środowiskowego Hufca Pracy dotarła, do najlepszego eksperta w Nysie, który na co dzień służy pomocą szerokiej, nie tylko lokalnej społeczności, promując idee wolontariatu.

Fundacja Maltańskiej Służby Medycznej – Pomoc Maltańska oddział w Nysie i jej wolontariusze to żywy przykład prawdziwego zaangażowania, poświęcenia swojego wolnego czasu i energii na bycie z innymi i dla innych. Tylko w ubiegłym roku zrealizowali aż 171 akcji, w skład których wchodziły zorganizowane kursy i pokazy pierwszej pomocy, pozoracje wypadku komunikacyjnego, zabezpieczenia imprez masowych, przekazanie pozyskanych darów instytucjom publicznym oraz rodzinom potrzebującym. 

Za początek współpracy ŚHP Nysa ze Służbą Maltańską uważać należy rok 2012 i włączenie się młodzieży nyskiego Klubu Aktywnych w świąteczną inicjatywę pomocową o nazwie „Maltański Mikołaj”. Dzięki niej młodzież zobaczyła jak piękną rzeczą jest dawanie i w jak wielu miejscach tej pomocy się oczekuje. Mikołaj wraz pomocnikami już od początku grudnia przemierzał Nysę i okoliczne miejscowości, odwiedzając dzieci i młodzież tamtejszych szkół, przedszkoli, domów dziecka, a także osoby starsze będące stałymi bywalcami takich miejsc jak domy dziennego pobytu. Jednak wszystkie te działania i trud wynagrodzone zostały po wielokroć poprzez dziecięcy uśmiech i radość, których wszyscy byli świadkami.

Udział uczestników hufca w tej inicjatywie spowodował, iż młodzież z coraz większym zainteresowaniem zaczęła spoglądać na pracę wolontariuszy, co zaowocowało włączeniem się w kolejne akcje zorganizowane przez fundację w roku 2013. Wspólne działania i wciąż nowe plany na przyszłość były podstawą do podpisanego w pierwszym kwartale bieżącego roku porozumienia pomiędzy Środowiskowym Hufcem Pracy w Nysie, a Fundacją Maltańskiej Służby Medycznej – Pomoc Maltańska oddział w Nysie. Dokument ten, daje podstawy do budowania jeszcze bogatszej współpracy opartej na obustronnych zobowiązaniach. Dzięki niemu w placówce odbywają się prelekcje dotyczące funkcjonowania służby maltańskiej, promujące idee wolontariatu, a także pokazy i kursy pierwszej pomocy.         

Autor: Łukasz Chomiak, 8-3 ŚHP Nysa 
Źródło:www.msm.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron