Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom rozwijającego się rynku pracy

Dynamiczny, zmienny, otwarty, elastyczny, międzynarodowy – oto kilka trafnych określeń współczesnego rynku pracy, które dotyczą raczej pracownika niż pracodawcy.

Współczesne kariery nie są stałe. Nie można powiedzieć, że raz wypracowane i osiągnięte raz - zostają na zawsze. Wprost przeciwnie. Należy pamiętać o tym, że w coraz większym stopniu nasza kariera zależy od zdolności przystosowania się do zmieniającego się rynku pracy oraz gotowości do podejmowania pracy w nowych branżach. Wiąże się to często z przekwalifikowaniem lub podniesieniem kompetencji zawodowych. Ogromnego znaczenia nabiera świadomość bycia konkurencyjnym na rynku pracy.

Grono młodych osób z terenu powiatu namysłowskiego trafia do Młodzieżowego Centrum Kariery (byłego Ośrodka Szkolenia Zawodowego) z chęcią przekwalifikowania się lub podniesienia swoich kompetencji. Potem są one kierowane do Punktu Pośrednictwa Pracy, który stara się znaleźć odpowiednią ofertę.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego dokonuje analizy zapotrzebowania szkoleniowego na lokalnym rynku pracy w porozumieniu z pośrednikiem pracy. Wynikiem dokonania tych analiz na przełomie 2012-2014 roku były zorganizowane następujące kursy zawodowe: spawacz metodą MAG i TIG, operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym, nowoczesny magazynier, opiekunka dziecięca, elektryk z uprawnieniami E i D do 1kV, montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych, szkolenie zawodowe z zakresu instalacji urządzeń fotowoltaicznych i przedsiębiorczości, barman-kelner. Wynikiem było zatrudnienie 101 osób w tym 18 kobiet z terenu powiatu namysłowskiego.

Działając na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży specjalista ds. rozwoju zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery realizuje wsparcie w ramach systemu kompleksowego i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób bezrobotnych organizując różne kursy zawodowe po uprzednim dokonaniu analizy lokalnego rynku pracy. Kursy są bezpłatne dla osób niepracujących i nieuczących się w wieku 18 – 25 lat. Na szkolenia mogą zgłaszać się bezpośrednio  zainteresowani i osoby oddelegowane od pracodawców, którzy wychodzą z inicjatywą podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania przyszłych lub obecnych pracowników.

Istotnym jest, że Punkt Pośrednictwa Pracy (była filia Młodzieżowego Biura Pracy) w ramach swojej działalności zarejestrował w bieżącym roku ponad 600 osób oraz zorganizował 36 giełd pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób indywidualnych, szkół wyższych oraz pracodawców zorganizował Wakacyjne Targi Pracy oraz wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy - Targi Edukacji i Pracy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający je goście mieli możliwość osobistego kontaktu z pracodawcami oferującymi zatrudnienie krótkoterminowe i nie tylko.

Podsumowując działania Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa Pracy możemy stwierdzić, że wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia osób młodych, szczególnie tych, które często nie posiadają doświadczenia zawodowego i niezbędnych kwalifikacji.

 

Autor: Barbara Rybska, Katarzyna Kieryk


Widok zawartości stron Widok zawartości stron