Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

XI Targi Edukacji w Sierpcu

18 lutego w hali Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu odbyły się XI Targi Edukacyjne, zrealizowane przez doradcę zawodowego Szkolnego Ośrodka Kariery. Honorowy patronat nad targami objęli Starosta Jan Laskowski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.

Uroczystego otwarcia XI Targów Edukacji dokonał Starosta pan Jan Laskowski. Wystawców stoisk, zaproszonych gości oraz uczniów przywitała dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Ewa Nowakowska. Wśród zaproszonych gości byli: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku Grażyna Muszyńska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu Ewa Barchanowicz.

Głównym celem targów było umożliwienie młodzieży ze szkół powiatu sierpeckiego zapoznanie się z ofertami szkół wyższych i pomaturalnych. Przy stoiskach można było uzyskać informacje dotyczące: warunków rekrutacji, kierunków kształcenia i bazy lokalowej.  W tegorocznych targach edukacji wzięło ponad 40 wystawców m.in.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Włocławku i Ciechanowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, AP Edukacja Płock, Europejskie Centrum Kształcenia PASCAL Płock, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ADEPT Szkoła policealna Płock, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Zespół Medycznych Szkół policealnych w Płocku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku, Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu, Wojewódzki Urząd Pracy w Płocku , Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sierpcu.

Młodzież, która przybyła na Targi miała możliwość zapoznania się z ofertami szkół dziennych i zaocznych oraz aktualnymi ofertami pracy. Placówki oświatowe dokonały prezentacji multimedialnych swoich uczelni. Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP reprezentowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku, Młodzieżowe Biuro Pracy w Płocku i Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu. Młodzi ludzie licznie odwiedzający stoisko MWK OHP zadawali pytania dotyczące realizowanych usług. Pośrednicy pracy przedstawili aktualne oferty pracy, doradcy zawodowi udzielali indywidualnych konsultacji na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zawodów przyszłości, tworzenia własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania oferty programowej, realizowanych działań na rzecz młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Autor tekstu: Sylwa Mielczarek pośrednik pracy PPP w Sierpcu

Autor zdjęcia: Beata Cybula pośrednik pracy MBP w Płocku

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron