Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zajęcia w CKiW Gołdap

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi realizowane są zajęcia wyrównawcze  z projektu „Pomysł na siebie-YEI" wdrażanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży"- Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy projektu "Pomysł na siebie-YEI" regularnie uczęszczają  na zajęcia z przedmiotów szkolnych takich jak: matematyka, fizyka, chemia, język polski i język niemiecki. Są to zajęcia dla osób mających problemy z nauką i  wysoką absencję w szkole. Mają one na celu rozwijanie motywacji do nauki, zdobywanie wiedzy, wyrównanie braków i umiejętności oraz ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach. Przed rozpoczęciem zajęć każdy beneficjent otrzymał wyprawkę edukacyjną, został  objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz otrzymuje posiłki w trakcie zajęć przewidzianych w projekcie.

Wychowawcy i koordynator na  bieżąco motywują młodzież do czynnego udziału w projekcie, co w efekcie korzystnie wpłynie na  wyrównanie zaległości z poszczególnych przedmiotów i poprawę sytuacji dydaktycznej uczestników. Uczniowie chętnie uczestniczą w projekcie i mają dobry kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Autor: Justyna Wierzbołowicz wychowawca


Widok zawartości stron Widok zawartości stron