Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zajęcia z doradcą zawodowym MCK OHP w Piszu

16 października br. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zakończyły się grupowe i indywidualne zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego MCK OHP w Piszu w ramach unijnego projektu „Pomysł na siebie/YEI". Grupa A składająca się z dziesięciu uczestników szkoły gimnazjalnej w wieku 15-17 lat zapoznała się z metodami aktywnego poszukiwania pracy, tworzeniem dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacją, a także zdobyła wskazówki pomocne w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, uczestnicząca w zajęciach młodzież określiła swoje mocne i słabe strony oraz przygotowała Indywidualny Plan Działania. Wszystkie te czynności mają prowadzić do odpowiedniego dopasowania form wsparcia do potrzebującej młodzieży, a w końcowym etapie do odnalezienia się na rynku pracy i zdobycia zatrudnienia zgodnego z predyspozycjami zawodowymi. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez doradcę zawodowego MCK w Piszu miały również na celu integrację młodych ludzi, co będzie miało pozytywny wpływ na realizację kolejnych zajęć w ramach projektu.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Autor: Renata Polkowska- doradca zawodowy- stażysta

Autor zdjęcia- Bogusława Mieczkowska

Fot 1. Uczestnicy projektu „Pomysł na siebie"

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron