Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zakończenie kursu - Spawacz metodą MAG

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Żaganiu 23 grudnia zakończył się bezpłatny kurs „Spawanie metodą MAG 135".

W zajęciach uczestniczyło 10 osób  w wieku 18-25 lat z powiatu żagańskiego i żarskiego. Wprowadzeniem do szkolenia były spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Kurs spawania metodą MAG składał się z części teoretycznej i praktycznej. Po przeprowadzonym teoretycznym i praktycznym szkoleniu odbyło się sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych przed państwową komisją spawalnictwa. Każdy z kursantów pomyślnie zdał egzamin. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz uprawnienia spawalnicze w formie książeczki spawacza oraz certyfikatu ważnego na terenie Polski i UE, wydanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

W 2015 roku odbędą się zajęcia grupowe, podczas których beneficjenci uczyć się będą o aktywnych metodach poszukiwania pracy, zdobędą informacje  dotyczące  rynku pracy i edukacji oraz planowania kariery zawodowo – edukacyjnej.

Zdjęcie:  Uczestnik szkolenia w trakcie  egzaminu z części praktycznej


Widok zawartości stron Widok zawartości stron