Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zawodowy zawrót głowy

Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że popyt na niektóre zawody maleje a inne są coraz bardziej poszukiwane. Pojawiają się też zupełnie nowe profesje. Sprawdź, jakie branże mają duże szanse na rozwój, a jakie powoli odchodzą do historii.

XXI wiek niesie za sobą błyskawiczne zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Ma to wpływ na rozwój różnych dziedzin nauki, zwłaszcza technologii. Zmiany te znajdują swe odbicie w przeobrażeniach na rynku pracy. Struktura zatrudnienia ulega ciągłym przekształceniom. Niektóre zawody zanikają, spada na nie popyt, inne z kolei ciągle się rozwijają. Pojawia się także mnóstwo nowych profesji, które zapełniają powstałą lukę.

Czym się kierować wybierając zawód? Na jakim etapie należy podjąć decyzję? Na te pytania najczęściej próbuje odpowiedzieć sobie młodzież wybierająca ścieżkę kształcenia po gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Czy istnieją jednoznaczne wskazówki w tym zakresie? Nie, pewne jest tylko to, że jeden zawód czy specjalizacja nie wystarczą na całe życie. Wspomniane zmiany na rynku pracy zmuszają nas do przekwalifikowania się co najmniej kilka razy w życiu. Prognozuje się, że wkrótce każdy z nas będzie zmieniał cztero-, pięciokrotnie swój zawód oraz dziesięć, czternaście razy miejsce zatrudnienia.

Co w takim razie może pomóc w podjęciu decyzji o wyborze zawodu?
Przede wszystkim należy brać pod uwagę własne zdolności i predyspozycje. W diagnozowaniu tych predyspozycji i zainteresowań zawodowych pomagają młodzieży  Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP oraz Młodzieżowe Centra Kariery OHP. Każdy, kto odwiedzi te jednostki, z pomocą profesjonalnego doradcy zawodowego może zbadać swój potencjał, sprecyzować własne predyspozycje zawodowe i uzyskać informacje na temat każdego zawodu, jaki w chwili obecnej znajduje się w wykazie klasyfikacji zawodów i specjalności. Najlepiej byłoby, aby nasz wymarzony zawód był zbieżny z prognozami rynku pracy. Jednak nie jesteśmy na straconej pozycji, kiedy nasze pasje nie odzwierciedlają aktualnych tendencji na rynku. Zawsze można, pozostając wiernym swoim zainteresowaniom, znaleźć dla nich miejsce w jednym z przyszłościowych sektorów gospodarki. Badania nad rynkiem pracy wskazują kilka dość rozległych tematycznie dziedzin, którym wieszczy się dynamiczny rozwój.

Dziedzinami tymi są:
1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna – rozwój medycyny, nowe techniki i metody leczenia oraz propagowanie zdrowego stylu życia tworzą popyt na specjalistów w tym zakresie. Ponadto, starzejące się społeczeństwo wymaga coraz więcej opieki ze strony fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz nowych specjalistów, jak np. terapeuta oddechowy.
2. Ochrona środowiska – coraz więcej osób dostrzega potrzebę dbania o naszą planetę, gdyż jest to inwestycja w przyszłość. Potrzebni są specjaliści i doradcy nie tylko od spraw i problemów globalnych, ale również codziennych.
3. Edukacja – związane jest to nie tylko z koniecznością dokształcania i przekwalifikowania, ale również zmianą formy nauki. Dzięki postępowi technicznemu coraz popularniejsze stają się platformy e-learningowe umożliwiające uczenie się na odległość. W związku z tym pojawia się zapotrzebowanie na teletutora czy mentora multimedialnego.
4. Biotechnologia – specjaliści rynku pracy prognozują gwałtowny rozwój tej dziedziny nauki, w wyniku czego wzrośnie na rynku pracy popyt na biotechnologów.
5. Nowoczesne operacje finansowe – rozwój tego obszaru jest wynikiem rozwoju techniki,  umożliwiającym wprowadzanie rozwiązań elektronicznych do biznesu. Potrzebni będą specjaliści, którzy znają się na usługach finansowych i posiadają także podstawową wiedzę z zakresu znajomości obsługi komputerów. Oferty usług finansowych stają się coraz bardziej skomplikowane, zatem aby podejmować prawidłowe decyzje, potrzebny będzie doradca, który pomoże  prawidłowo zarządzać finansami.
6. Rozrywka – czas wolny, jakim dysponujemy jest dla nas bardzo cenny, dlatego chcemy go jak najlepiej wykorzystać. Jak to zrobić doradzą nam animatorzy i inni specjaliści którzy zadbają, aby forma rozrywki, na jaką się zdecydujemy, była dla nas jak najatrakcyjniejsza.
7. Informatyka i technologie informacyjne – ogromny postęp technologiczny sprawia, że wszelkie zawody z tej dziedziny mają przed sobą ogromne perspektywy.
8. Pracownicy produkcji i usług – rozwój sektora usług jest typowy dla systemu rynkowego. Ponadto ciągłe udoskonalanie procesu produkcji sprawi, że manager ds. jakości czy sekretarka nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia.

Istnieje także ranking profesji bez przyszłości. Do zawodów, na które popyt będzie spadał można zaliczyć: rolników, rybaków, kowali i ślusarzy, robotników w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, górników, robotników obróbki kamienia, nauczycieli nauczania początkowego i przedszkolnego, pomoce domowe, sprzątaczki, praczki, monterów, operatorów urządzeń hutniczych. Skąd taka lista zawodów? Odpowiedź jest bardzo prosta i bierze się z faktu, iż w przyszłości, w związku z rozwojem techniki, wszędzie tam, gdzie będą nas mogły zastąpić maszyny – zrobią to. Jeśli zaś chodzi o nauczycieli nauczania początkowego i przedszkolnego – spadek zatrudnienia w tych zawodach należy oczywiście powiązać z ciągle zmniejszającym się przyrostem ludności. 

Autor: Elżbieta Ścióg – doradca zawodowy II stopnia
Źródło: Raport Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę
             
http://www.skp_nansen.republika.pl/artykul_mk1_1.pdf


Widok zawartości stron Widok zawartości stron