Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MCIZ to zespół mobilnych doradców zawodowych. Celem działania MCIZ jest prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej dla młodych osób, szczególnie tych mieszkających z dala od większych miast. Docieramy tam i prowadzimy zajęcia dla uczniów, ale również nauczycieli, pedagogów i rodziców. Ponadto MCIZ uczestniczą i organizują targi i giełdy pracy. Tych wydarzeń możesz szukać w naszej wyszukiwarce na www.ecam.ohp.pl.

Każde MCIZ posiada mikrobus, który umożliwia doradcom zawodowym dotarcie tam, gdzie dostęp do doradztwa zawodowego i zasobów informacji zawodowej jest utrudniony.

Chcesz skonsultować się z doradcą zawodowym, a w twojej okolicy nie jest to możliwe? Sprawdź czy MCIZ nie planuje przyjazdu do twojej miejscowości. Adresy, numery telefonów i harmonogramy zajęć znajdziesz na stronie www.ecam.ohp.pl w zakładce Kontakt oraz na stronie www.ohp.pl w zakładce Informacje adresowe. 

MCIZ mają także swoje jednostki stacjonarne, w których możesz skorzystać z:

  • zajęć grupowych - spotkań informacyjnych i warsztatów z planowania kariery zawodowej, efektywnego poszukiwania pracy,
  • informacji zawodowej,
  • porad indywidualnych,
  • multimedialnych informacji o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach, rynku pracy.