Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rola coacha kariery w kreowaniu kariery zawodowej młodzieży

Współczesny rynek pracy staje się coraz trudniejszy i coraz bardziej skomplikowany.

Młodzi ludzie w sytuacji wyborów zawodowych i edukacyjnych często są zagubieni i zdezorientowani zmieniającymi się trendami i potrzebami rynku pracy. Ich niepokój utwierdza powszechna opinia, potwierdzona statystykami, że bezrobocie jest jednym z głównych problemów społecznych.

Jaki więc wybrać zawód? Jaki kierunek kształcenia podjąć? W jakim zawodzie pracować po ukończeniu edukacji? A co z marzeniami o własnym rozwoju? Jak najlepiej wykorzystać swoje atuty? Jak je właściwie rozpoznać i ocenić? Pytania takie zapewne zadaje sobie wielu młodych ludzi. Mnie ostatnio obsypał nimi mój siostrzeniec, kończący w tym roku szkołę średnią i stojący przed ważnymi wyborami życiowymi. Nasza rozmowa zeszła na temat coachingu kariery.

Czym jest, czym różni się od poradnictwa zawodowego?  

Warto więc usystematyzować wiedzę na temat coachingu kariery. Dla młodych ludzi wybór kierunku kształcenia lub zawodu jest sprawą niezwykle ważną. Większość z nich pragnie, aby przyszła praca była spełnieniem ich marzeń, bo przecież marzenia są po to, aby je realizować i spełniać. Ale czym są marzenia zawodowe? To cele, które powinno się stawiać sobie w obszarze zawodowym i konsekwentnie dążyć do ich spełnienia. Jak mawiał Joseph Conrad „Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem, i tak zawsze aż do końca”. Tym większy upór jest potrzebny, im ambitniejsze zakłada się cele. Trzeba też przewidzieć, że będzie się popełniało błędy, że nie od razu dokona się właściwych wyborów. Trzeba się liczyć z presją otoczenia, mody, wpływem rówieśników, nieraz z niewłaściwymi podpowiedziami rodziców i krewnych, ale i z niewłaściwym odczytaniem tego, co naprawdę jest dla nas najlepsze, jaka jest nasza droga. Może się okazać, że ulegając wpływom dokonało się niewłaściwego wyboru zawodu, a praca nie przyniosła zadowolenia, ani oczekiwanej satysfakcji. Wówczas powinny pojawić się te same pytania, co na początku drogi zawodowej. Jaki wybrać zawód? Czy nie jest za późno na zmiany? Jak dokonać tych zmian? Jak odkryć swoje prawdziwe talenty i umiejętności? Jakie swoje potrzeby chce się zaspokoić? Jakie ma się motywacje? Jak tym razem skutecznie pokierować swoją karierą zawodową? Do kogo zwrócić się o wsparcie? I znów powraca temat coaching kariery.

Według Międzynarodowej Federacji Coachów (ICF) coaching to interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami m.in. nad zagadnieniami związanymi z rozwojem kariery i relacji interpersonalnych. Dzięki coachingowi klienci ustalają bardziej sprecyzowane  cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Coaching kariery, jako jeden z obszarów coachingu, jest wsparciem w prowadzeniu kariery osoby tak, by jej przebieg był zgodny z jej wartościami, talentami, marzeniami, potrzebami i umiejętnościami. Coaching kariery pozwala obiektywnie i rzetelnie ocenić aktualną sytuację zawodową oraz wskazać możliwości i zagrożenia w kreowaniu przyszłości zawodowej. Podczas sesji coachingowych klient pracuje nad takimi zagadnieniami, jak tworzenie strategii rozwoju zawodowego, identyfikacja ograniczeń oraz mocnych i słabych stron, wyznaczanie krótko i długoterminowych planów zawodowych, marketing własnej osoby na rynku pracy  itp.

Ponieważ każdy człowiek w jakimś stopniu jest z natury kreatywny,  rolą coacha jest pomagać w wydobyciu pomysłów, talentów, zasobów, umiejętności. Coach wspiera, lecz nie  wykonuje tego za daną osobę. Jest jakby obok, stale pomagając w budowaniu i rozpoznawaniu własnego potencjału zawodowego.  Podejmowanie wszelkich decyzji i aktywności  spoczywa jednak w rękach klienta. Czy  miedzy coachingiem a doradztwem zawodowym można postawić znak równości? Z pewnością nie, z podstawowego powodu, coach nie doradza, lecz wspiera.

W relacji z coachem  klient musi sam znajdować rozwiązania, bo wtedy są one znacznie  skuteczniejsze i prawie zawsze wprowadzane w życie. To nie coach odpowiada na pytania; on je zadaje. Może poddać w wątpliwość odpowiedzi, może z nimi polemizować. Skłania do zastanowienia, refleksji, analizy i poszukiwania nowych rozwiązań. Głównym celem spotkania coachingowego, w przeciwieństwie do konsultacji zawodowych i poradnictwa zawodowego, jest, by klient nauczył się auto-coachingu, aby wykreował taki sposób działania, który będzie mógł zastosować w trudnych wyborach zawodowych.

Bez określenia swoich celów nie ma mądrze zaplanowanej przyszłości. Jak twierdzi Jadwiga vel Jagoda Kropidłowska (coach kariery, doradca zawodowy), coaching może stać się inspiracją dla nowoczesnego doradztwa kariery, zwłaszcza dlatego, że opiera się na potrzebie zdefiniowanie przez wspieraną osobę głównych celów zawodowych. Zgodnie z założeniami cel powinien być: prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie (S.M.A.R.T.).

Gdy cele są już sprecyzowane, ważne jest zaplanowanie dalszego działania, poprzez uświadomienie swojej pozycji życiowej i zawodowej za 5, 10, 15 lat. Rozeznanie jakości etapów swojego życia za kolejnych kilka lat pozwala młodym ludziom zdefiniować a następnie zwizualizować własne cele zawodowe, a to jest istotą świadomego planowania własnego rozwoju zawodowego. „Liczy się nie to, co masz, ale – co zrobisz z tym, co masz”. Chodzi o uzmysławianie klientowi konieczności świadomego planowania i konsekwentnego działania, dla osiągania założonych celów, wykorzystując własny potencjał, który każdy z nas posiada.


Autor: Emilia Porowska, specjalista ds. szkoleń OSZ w Łapach
Źródło: www.szkoleniadoradowzawodowych.wordpress.com
Jenny Rogers: „Coaching”
Doradca zawodowy: kwartalnik 3(12)/2010, 3(20)/2012, 1(22)/2013


Widok zawartości stron Widok zawartości stron