Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Szkolenia w Łowiczu kolejnym etapem realizacji projektu "Gwarancje dla młodzieży”

W lutym 2015 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łowiczu rozpoczęły się kursy zawodowe pt. „Magazynier z obsługą programów magazynowych, wózków widłowych, z wymianą butli gazowych oraz UDT”, „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac oraz podstawami księgowości”, „Spawanie TIG 141”.

Szkolenia zawodowe są kolejnym etapem realizacji projektu „Równi na rynku pracy" wdrażanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży". Wsparciem objęta została młodzież w wieku 18-25 lat z grupy NEET. Młodzi ludzie otrzymali już wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, ukończyli podstawowy kurs komputerowy oraz języka angielskiego. Nadszedł czas na przyuczenie do zawodu i nabycie wiedzy podczas kursów zawodowych. Magazynierzy zdobywają obecnie wiedzę z zakresu, m.in. BHP, ładunkoznawstwa, typów i budowy wózków jezdniowych i obsługi programu magazynowego. Pracownicy biurowi z zakresu: charakterystyki pracy pracownika administracyjno-biurowego, prawnych i organizacyjnych aspektów pracy w administracji, etyki zawodowej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, negocjacji, obsługi kontrahentów, obsługi programu kadrowo-płacowego, programu Płatnik, form prowadzenia księgowości. Natomiast spawacze przygotują się do wykonywania złącza teowego i procesów spajania. Wszystkie kursy zawodowe zakończą się egzaminem weryfikującym nabytą wiedzę, zaś uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ich nowe kwalifikacje.

Projekt „Równi na rynku pracy" przewiduje również odbycie przez młodzież sześciomiesięcznych staży, do których niezbędna jest wiedza zdobywana podczas szkoleń zawodowych. Takie przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy, nowa wiedza, umiejętności oraz doświadczenie zdobyte podczas stażu, na pewno zwiększą szansę na zdobycie stałego zatrudnienia.

Autorzy: Małgorzata Malczyk specjalista ds. rozwoju zawodowego, Konrad Jakubowski pośrednik pracy MCK w Łowiczu


Widok zawartości stron Widok zawartości stron