Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zakończenie kursu "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" w Piotrkowie Tryb.

3 marca 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim miało miejsce uroczyste rozdanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu zawodowego – "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" w ramach projektu „Równi na rynku pracy - YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach propozycji dotyczących „Gwarancji dla młodzieży”.

Po trwającym 12-dni intensywnym kursie zawodowym, uczestnicy projektu przystąpili do ostatnich zajęć praktycznych, które zostały zorganizowane w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej i Medycyny Fizykalnej w Piotrkowie Trybunalskim. Młodzi ludzie po zajęciach, dotychczas prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej, nabyli umiejętności niezbędne do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, natomiast zajęcia przeprowadzone w ośrodku rehabilitacji umożliwiły przyszłym opiekunom zdobycie praktyki przy pielęgnacji, rehabilitacji oraz pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo. Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy zdobyli kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy z osobami, które potrzebują pomocy w codziennym życiu. Młodzież po zakończonym kursie odbędzie jeszcze sześciomiesięczny staż zawodowy, podczas którego zdobędzie niezbędne w przyszłej pracy zarobkowej doświadczenie.

Autor tekstu i zdjęcia: Monika Pawłowska – Mastalerz CEiPM OHP w Piotrkowie Tryb.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron