Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokąd się zgłosić?

W Ochotniczych Hufcach Pracy funkcjonują jednostki, do których każda zainteresowana osoba może zgłosić się. W tym celu, udaj się do najbliższej jednostki opiekuńczo-wychowawczej OHP, gdzie możesz kontynuować naukę i przygotowywać się do pracy w wybranym zawodzie.

W jednostkach tych możesz  skorzystasz z formy:

a) stacjonarnej (z zakwaterowaniem), w której masz zapewniony  bezpłatny pobyt w internacie tj. zakwaterowanie, wyżywienie i całodobową opiekę. Pierwszeństwo przyjęcia do jednostki stacjonarnej uzyskasz gdy:

  • jesteś osobą  pochodzącą z rodziny mającą trudności materialne i wychowawcze, lub
  • osobą opóźnioną w nauce, która nie uczęszcza do szkoły i nie posiada żadnego wyuczonego zawodu.

b) niestacjonarnej (dochodzącej).

Jednostki, do których możesz zgłosić się, to:

  • CKiW – Centra Kształcenia i Wychowania
  • OSiW – Ośrodki Szkolenia i Wychowania
  • ŚHP – Środowiskowe Hufce Pracy
  • HP – Hufce Pracy 

Więcej informacji uzyskasz w zakładce Kontakt.