Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokąd się zgłosić?

W Ochotniczych Hufcach Pracy funkcjonują jednostki, do których każda zainteresowana osoba może zgłosić się.

W tym celu udaj się do najbliższej jednostki opiekuńczo-wychowawczej OHP, gdzie możesz kontynuować naukę i przygotowywać się do pracy w wybranym zawodzie.

 

W jednostkach możesz skorzystać z form:

1. stacjonarnej (z zakwaterowaniem), w której masz zapewniony bezpłatny pobyt w internacie tj. zakwaterowanie, wyżywienie i całodobową  opiekę. Pierwszeństwo przyjęcia do jednostki stacjonarnej uzyskasz gdy:

  • jesteś osobą pochodzącą z rodziny, która ma trudności materialne i wychowawcze,

  • osobą opóźnioną w nauce, która nie uczęszcza do szkoły i nie posiada żadnego wyuczonego zawodu.

2. niestacjonarnej (dochodzącej)

 

Jednostki, do których możesz zgłosić się, to:

  • CKiW – Centra Kształcenia i Wychowania

  • OSiW – Ośrodki Szkolenia i Wychowania

  • ŚHP – Środowiskowe Hufce Pracy

  • HP – Hufce Pracy 

 

Więcej informacji: https://dokariery.pl/