Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

W dobie rozwijającej się technologii, w świecie komputerów, smartfonów, oraz konsoli ciężko sobie wyobrazić, że ludzie pracowali bez pomocy laptopa czy telefonu komórkowego.

I tak: Zdun – budował piece: pokojowe, kuchenne a nawet chlebowe. Rymarz – zajmował się wytwarzaniem uprzęży konnych, siodeł oraz akcesoriów jeździeckich. Kowal – wykuwał przedmioty z metali, Stelmach – zajmował się wyrobem drewnianych wozów, sań i części do nich, głównie kół. Piekarz – wypiekał pachnące bochenki chleba i Cukiernik – trudnił się wypiekiem ciast oraz innych  wyrobów cukierniczych. O popularności tych dwóch ostatnich zawodów może świadczyć pojawienie się nowych piekarni oraz cukierni. Inaczej jest w przypadku pozostałych, zawodów. Każdy przecież wie kim jest i czym zajmuje się: lekarz, nauczyciel, urzędnik czy policjant. Każdy również zdaje sobie sprawę jak długą drogę należy przebyć by stać się którymś z nich. We współczesnym świecie, gdzie istnieje tradycja kontynuowania  nauki na studiach wyższych, zapominamy jak bardzo w codziennym życiu brakuje nam fachowców. Należy uświadamiać młodym ludziom, że bycie specjalistą w konkretnej dziedzinie może być dla nich bardzo opłacalne. Jak się okazuje liczna grupa konsumentów jest w stanie zapłacić dziś duże pieniądze za coś, co zostało wykonane ludzką ręką. Można to zaobserwować na przykładzie  szewców, krawców czy kucharzy na których usługi wzrósł popyt w ostatnich latach. Reasumując – specjaliści są w cenie!

Szansą młodych ludzi jest inwestowanie swego potencjału w zawody niszowe takie jak te wymienione wyżej i tu właśnie zrodziła się idea pomysłu „ginących zawodów”, której celem jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej będącej kluczem do  rozwoju zawodowego i sukcesu finansowego wielu młodych ludzi.

W odpowiedzi na zapytanie społeczne Ochotnicze Hufce Pracy we wrześniu rozpoczną realizację projektu „ Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

W ramach projektu kwalifikacje zawodowe zdobędzie około 160 osób.

Projekt  „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” skierowany jest do osób w wieku 18-25 lat, mających niewystarczające kwalifikacje zawodowe, wszystkich chcących się przekwalifikować ale również dla tych, którzy wciąż poszukują swojej drogi zawodowej. Szacuje się, że 1/3 beneficjentów projektu stanowić będą uczestnicy OHP (53 osoby), a 2/3 młodzież z wolnego naboru  z terenu całego kraju (107). Zgodnie z przyjętą koncepcją projektową młodzież nie tylko będzie kształcić się w w/w i opisanych zawodach, będzie również czynnie uczestniczyć w praktycznych szkoleniach zakończonych egzaminem. Szkolenia te pozwolą na zapoznanie się z tajnikami danego zawodu.  Ponadto wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w kursach przedsiębiorczości, pomocnym do podjęcia działalności gospodarczej.

Liczymy, że około 90% uczestników (144osoby) ukończy kurs zawodowy i pomyślnie zda egzamin. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został określony na poziomie 40%, co oznacza, że minimum 64 uczestników projektu podejmie zatrudnienie lub zdecyduje się na własną działalność gospodarczą.

Przewidywalny, łączny koszt projektu to około 2,7 mln PLN.


Autor: Anna Kurządkowska, Pracownik KG OHP.
Źródło: opracowanie własne


Web Content Display Web Content Display