Asset Publisher Asset Publisher

Back

Akademickie Spotkania z Przedsiębiorczością w Słupsku

19 marca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku uczestniczyło w I Akademickich Spotkaniach z Przedsiębiorczością, które zorganizowała Pomorska Akademia Pedagogiczna.

Targi objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia, skierowane były do studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, młodzieży poszukującej pracy i bezrobotnej, planującej dalszy rozwój edukacyjno – zawodowy, nabycie nowych kompetencji zawodowych w obszarze przedsiębiorczości, poznanie metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia i zaznajomienie z aktualnymi propozycjami oferowanymi przez instytucje rynku pracy. Zaproszeni wystawcy i przedsiębiorcy pod hasłem „Zawód Kariera i Kompetencje" przygotowali oferty pracy, propozycje szkoleń zawodowych, udzielali wsparcia w zakresie planowania i zakładania własnej działalności gospodarczej.

W forum wzięły udział firmy i instytucje z regionu, w tym Wojewódzki Urząd Pracy - Oddział Zamiejscowy w Słupsku, Powiatowy Urząd Pracy, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Inspekcja Pracy, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku i firmy zrzeszone w Radzie Gospodarczej. Pośrednicy Pracy z Młodzieżowego Biura Pracy przedstawili młodzieży oferty pracy krótkoterminowej i sezonowej, propozycje szkoleń przygotowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Słupsku. Specjalista ds. rozwoju zawodowego Ewa Olszówka przeprowadziła warsztaty na temat „Jak się dobrze zaprezentować".

Przedsięwzięcie było doskonałą okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, poznania zasad funkcjonowania lokalnego i regionalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określone zawody, skorzystania z porad indywidualnych doradców zawodowych, a dla zaproszonych gości stanowiło okazję do wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy.

Autor tekstu: Ewa Olszówka - specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ Słupsk

Autor zdjęć: Agnieszka Wójcik


Web Content Display Web Content Display