Asset Publisher Asset Publisher

Back

Autoprezentacja

„Kiedy zmienia się stan duszy, zmienia się także wygląd ciała i odwrotnie: kiedy zmienia się wygląd ciała, zmienia się jednocześnie stan duszy.”

Pomimo, że „nie szata zdobi człowieka", to jednak „jak Cię widzą - tak Cię piszą". Dlatego też z autoprezentacją stykamy się na co dzień w życiu zawodowym i osobistym. Czym zatem jest autoprezentacja?

Definicje

Autoprezentacja jest próbą zakomunikowania poprzez nasze wypowiedzi, zachowania niewerbalne i działania, kim jesteśmy albo za kogo chcielibyśmy być uważani przez innych.

Autoprezentacja wg E. Stojanowskiej – najczęściej jest traktowana, jako zachowanie publiczne, którego odbiorcą są inni ludzie, a głównym jej celem jest „wywołanie wrażenia" na innych. Jednostka w różnych sytuacjach życiowych dokonuje określenia siebie (samoidentyfikacja) opierając się na posiadanej tożsamości.

Autoprezentacja wg M. Leary – (to manipulowanie wywieranym wrażeniem) to proces kontrolowania przez jednostkę sposobu, w jaki jest postrzegana przez otoczenie.

W ciągu pierwszych kilkudziesięciu sekund powstaje u innych osób pierwsze wrażenie na nasz temat, które silnie rzutuje na to, jak będziemy w przyszłości postrzegani. Wizerunek ten jest bardzo trudno później zmienić. Według specjalistów sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych ludzi zależy tylko w 7% od treści, które mamy do przekazania. Zaś 38% stanowią głos i jego modulacja (znaczenie ma intonacja, akcent, barwa, wysokość głosu czy szybkość mówienia). Natomiast aż w 55% na pierwsze wrażenie wpływa komunikacja niewerbalna, czyli " mowa ciała".

Cele autoprezentacji:

Zyskanie sympatii innych. Osiągamy to za pomocą zachowań werbalnych i niewerbalnych. Dostosowanie do mowy ciała współpracowników, okazywanie wyrozumiałości, lojalności, empatii i szacunku jest kluczem do sukcesu.

Uchodzenie za osobę kompetentną. Ludziom o wysokiej zewnętrznej motywacji kompetencji szczególnie mocno zależy na tym, by dobrze wypaść w oczach otoczenia. Trzeba więc opowiadać o swoich sukcesach tak, żeby wygadało na to, iż traktujemy je jak rzecz całkowicie normalną i oczywistą. Nie można zawyżać ich wartości, jednak nie powinniśmy też starać się uchodzić za osobę nadmiernie skromną.

Wykazanie wysokiego statusu i władzy. Mężczyźni częściej niż kobiety starają się przekonać innych o swym wysokim statusie i władzy np. otoczenie osobiste (umeblowanie, umiejscowienie, wielkość gabinetu, dyplomy), symbole statusu (przedmioty używane na co dzień).

Zachowania autoprezentacyjne polegają najczęściej na odpowiednim ujawnianiu informacji o samym sobie. Ma na celu doprowadzenie audytorium do określonej opinii. Kłamstwo i nieudana autoprezentacja zagrażają pozytywnej samoocenie, często wywołując poczucie zakłopotania lub niepewności. Dlatego ludzie w codziennym życiu muszą odpowiednio redagować informacje o sobie, aby były czytelne i zrozumiałe dla otoczenia.

 

Autor: Ewa Kucypera – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej.

Źródło:

http://psychosecundum.blogspot.com/,

https://portal.abczdrowie.pl,

http://www.publikacje.edu.pl/,

 

 

 


Web Content Display Web Content Display