Asset Publisher Asset Publisher

Back

Czy absolwent bez doświadczenia to gorszy kandydat do pracy?

Doskonały absolwent – kandydat do pracy - potrafi profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne, jest perfekcyjnie przygotowany do rozmowy z pracodawcą, zna swoje atuty i jest mobilny. Pracodawcy, a szczególnie koncerny zagraniczne, poszukując osób do pracy stawiają na dyspozycyjność. Chodzi nie tylko o pracę po kilkanaście godzin dziennie, ale także o możliwość przeniesienia się do innego miasta lub kraju. Dyspozycyjność jest jednym z ważniejszych elementów przetargowych przy rekrutacji osób do pracy.

Młodzi ludzie już w trakcie studiów muszą zdobywać wiedzę na temat rynku pracy i jego wymogów, aby później podczas poszukiwania pracy, potrafili odnaleźć się w nim oraz sprostać jego wymaganiom.

Wielu pracodawców, a w szczególności duże międzynarodowe koncerny poszukują kandydatów wśród studentów i absolwentów. Kierują się własną strategią przy rekrutacji, poszukują osób młodych i ambitnych, które szybko się uczą, są „nowe" na rynku pracy, kreatywne oraz jeszcze nie mają złych przyzwyczajeń, swobodnie komunikują się w języku obcym i posiadają umiejętność analitycznego postrzegania problemów. Dążą do osiągnięcia wyznaczonych przez siebie celów, posiadają umiejętność pracy w grupie oraz cechy przywódcze. W zamian oferują ciekawą pracę, dobrą płacę, możliwość zaplanowania i zrealizowania dynamicznej kariery, również zagranicznej. W firmach tych proces rekrutacji jest długi i dlatego istotne jest, aby już na początku studiów studenci interesowali się ciekawymi ofertami pracodawców. Ważne, by brali czynny udział w targach kariery, na których mają szansę poznać ciekawe oferty staży i etatów.

Obecna sytuacja na rynku pracy sprzyja absolwentom, ponieważ krajowi pracodawcy redukując koszty zatrudnienia, poszukują tańszych pracowników szczególnie wśród osób kończących studia. Firmy cenią wśród młodych pracowników wiedzę i doświadczenie, które powinni zdobywać już w trakcie studiów, np. pracować podczas wakacji, odbywać praktyki zawodowe w wybranych kierunkach studiów czy też udzielać się społecznie.

Pamiętajmy, że często o zatrudnieniu kandydata decyduje nie tylko wiedza i doświadczenie, ale w znacznym stopniu jego osobowość oraz umiejętności interpersonalne. „Absolwenta atrakcyjnego dla pracodawcy" powinno cechować: swobodne komunikowanie się w języku obcym, rozumowanie logiczne, myślenie analityczne i syntetyczne. Ważne jest również myślenie kreatywne, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji. Dobry kandydat powinien posiadać praktyczne umiejętności obsługi programów komputerowych, szybko pisać i sprawnie wyszukiwać informacje. Ponadto pracodawcy cenią sobie umiejętności prezentacji, pracy zespołowej, porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów, a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Zaś pożądane cechy to: uczciwość, poczucie odpowiedzialności, punktualność, przedsiębiorczość, dyscyplina. Pracownik reprezentuje firmę, więc pracodawcy zwracają także uwagę na wygląd zewnętrzny potencjalnego kandydata, na to jakie ma maniery, jak się wysławia. No i na koniec to, co chyba najważniejsze – ogromne chęci (którymi można nadrobić wiele braków), jeszcze większe zaangażowanie i koncentracja na tym, co może dać z siebie firmie. Jeśli pracodawca będzie widział u kandydata duże zaangażowanie w pracę, skłonny jest ustąpić nawet z części wymagań.

Takie postawy i cechy powinni prezentować młodzi ludzie podczas rekrutacji z potencjalnym pracodawcą.

Autor: Małgorzata Kwasek, pośrednik pracy w Młodzieżowym Biurze Pracy w Tarnobrzegu

Źródło: http://www.infor.pl/

 

 


Web Content Display Web Content Display