Asset Publisher Asset Publisher

Back

Czy warto być wolontariuszem?

Wielu pracodawców zatrudniających młodych ludzi narzeka na ich całkowity brak wiedzy praktycznej. Praktyki zawodowe, staże czy wyjazdy studyjne nie zawsze rozwiązują ten problem, dlatego dobrze jest się zastanowić nad innymi dodatkowymi opcjami. Jedną z nich może być praca w charakterze wolontariusza. Eksperci są zgodni, osoba, która w swoim CV wykazuje, iż zdobyła doświadczenie w zakresie wolontariatu, to z punktu widzenia pracodawcy bardzo dobry kandydat do zatrudnienia.

Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem są według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osoby, które dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Warto uzmysłowić sobie, że wolontariuszem może być każdy kto tylko chce dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wystarczą dobre chęci i trochę wolnego czasu. Działania wolontariuszy są wielopłaszczyznowe i wielowymiarowe, mogą występować we wszystkich obszarach życia społecznego. Wolontariusze pracują w szkołach, organizacjach związanych z ekologią i kulturą, w schroniskach dla zwierząt. W ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, starszymi, bezdomnymi, chorymi. Działają na rzecz domów dziecka i samotnej matki. Pomagają dzieciom nie mogącym uczestniczyć w szkolnym procesie edukacyjnym poprzez ich odwiedzanie i pomoc w nauce. Wykonują prace biurowe, tłumaczą teksty, udzielają porad specjalistycznych, organizują konferencje, uroczystości, biorą udział w kampaniach społecznych.

W badaniu CBOS z 2011 roku dotyczącym aktywności społecznej i zaangażowania Polaków co szósty badany (16 proc.) przyznał, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poświęcił swój wolny czas na dobrowolną i nieodpłatną pracę w jakiejś organizacji czy instytucji. Odsetek odpowiedzi twierdzących zwiększył się (o 8 punktów, do 24 proc.), gdy zapytano o aktywne uczestnictwo w działalności konkretnego typu instytucji lub organizacji społecznych . Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że wolontariat nie jest bardzo popularną formą pracy.

Z czego wynika małe zainteresowanie wolontariatem?

Dużym problemem jest niska świadomość społeczeństwa oraz sposób patrzenia na wolontariat. Jest on często mylony z bezpłatnymi stażami w firmach lub kojarzony jedynie z pracą na rzecz osób starszych lub dzieci. W rzeczywistości wolontariusz może robić niemal wszystko, co chciałby lub potrafi robić. Należy jednak pamiętać, że swoich celów nie może realizować w firmach prowadzących działalność gospodarczą (prawo polskie nie dopuszcza w takim przypadku wolontariatu).

Istotnym powodem niechęci do tego typu zaangażowania to praca wykonywana bezpłatnie. Dla wielu terminy „dobrowolna" i „świadoma" praca są zrozumiałe i logiczne ale bez wynagrodzenia już nie. A przecież określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, jedynie bez wynagrodzenia materialnego.

Jakie korzyści można czerpać z pracy w charakterze wolontariusza?

W praktyce wolontariusz wykonując swoje zadania otrzymuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, często wzrost motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. Ponadto wolontariat daje szansę na samorealizację, poszerzenie i rozwinięcie własnych zainteresowań, zdobycie doświadczenia w nowych dziedzinach oraz społeczne zaangażowanie się w istotne sprawy.

Nieocenione korzyści daje wolontariat zagraniczny. Pobyt w naszym kraju pozwala spotykać interesujących ludzi, odwiedzać egzotyczne miejsca, poznawać nowe obyczaje, nauczyć się języka obcego. Zdarza się, że w tym wypadku wolontariusz za swoją pracę dostaje całkiem pokaźne kieszonkowe. Dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą opuścić domu istnieje możliwość pracy w wirtualnym świecie. Tam też można pomagać, pracować i rozwijać się. E-wolontariusze w zaciszu swojego domu skutecznie angażują się w prace organizacji czy instytucji. Pisanie artykułów branżowych, dyżury na Facebooku organizacji czy opracowywanie projektów - możliwości są nieskończone, jak wszystko co niesie Internet. Korzyści są duże - doświadczenie w pracy zdalnej, tworzenie dokumentów online czy wykazanie się samodyscypliną – to tylko przykłady umiejętności, którymi można się pochwalić pracodawcom.

Poza brakiem wynagrodzenia trudno jest wskazać minusy wolontariatu. Warunkiem jest odpowiednio wybrany rodzaj świadczonej pomocy oraz dobre określenie ilości czasu, jaki wolontariusz może poświęcić na rzecz innych. Spełnienie tych dwóch warunków stanowi zarówno o efektywności pracy, jak i zadowoleniu wolontariusza. W dalszej perspektywie zaś o zdobyciu doświadczenia, które można wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Autor: Joanna Banaśkiewicz – lider Klubu Pracy w Brzesku

Źródło: „Rzeczpospolita"


Web Content Display Web Content Display