Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dlaczego należy wspierać ludzi młodych?

Dążenia młodych osób od lat pozostają niezmienne. Najważniejsze są dla nich: przyjaźń i miłość, udane życie rodzinne, zdobycie ciekawej pracy – najlepiej zgodnej z zainteresowaniami, wysoka pozycja zawodowa, satysfakcjonująca sytuacja materialna oraz spokojne życie. By marzenia te mogły zostać zrealizowane potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa, a to może zagwarantować jedynie pewność, ze po ukończeniu edukacji odnajdą swoje miejsce na rynku pracy.

Dziś młodzież nie ma takiej pewności. Ponad dwudziestoprocentowe bezrobocie w tej grupie społecznej nie gwarantuje im odpowiedniego startu życiowego, co w konsekwencji powoduje rozgoryczenie, bezradność i brak perspektyw. Nie jest to korzystne z wielu względów. Po pierwsze będzie to miało znaczący wpływ na ich życie osobiste. Trudno jest zakładać rodzinę, gdy nie ma środków na jej utrzymanie. Po drugie młodzież jako kluczowa grupa społeczna będzie miała znaczący wpływ na procesy gospodarcze w Polsce. To od niej będzie zależał poziom dobrobytu w kraju. Im dłużej młode osoby będą pozostawały bez pracy, tym bardziej my - obywatele to odczujemy. Wśród negatywnych skutków należy wymienić: opóźnienie decyzji o posiadaniu dzieci, dłuższe obciążenia finansowe rodziców, a także groźbę utraty potencjału intelektualnego, w który państwo zainwestowało niemałe środki budżetowe. Wynika z tego fakt, że jeżeli nie otoczy się młodzieży szczególną opieką - przyszłość nie napawa optymizmem.

Życie w ciągłej zmianie

Wśród istotnych działań, które należy podjąć, by wesprzeć młode osoby wchodzące w dorosłe życie, jest przede wszystkim pomoc w projektowaniu trafnego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych. By osiągnąć oczekiwany efekt, muszą być one stale dostosowywane do zmieniających się reguł współczesnego rynku pracy. Ochotnicze Hufce Pracy są jedną z nielicznych instytucji, której doświadczenia wpisują się w te nowe trendy. Młodzież znajduje tu nie tylko poradę i wiedzę o możliwościach zatrudnienia, ale również nabywa niezbędne kompetencje, dzięki którym potrafi odnaleźć się na otwartym rynku pracy. Gwarantuje to komplementarność usług świadczonych przez Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy i Ośrodki Szkolenia Zawodowego. Tak szerokie doradztwo zawodowe zostaje więc zastąpione doradztwem kariery, które nie polega jedynie na pomocy w wyborze konkretnego zawodu, ale przygotowuje młode osoby do życia w ciągłej zmianie, którą charakteryzuje współczesny rynek pracy. W obecnych czasach wsparcie potrzebne jest nie tylko w momencie podejmowania decyzji edukacyjnych czy wchodzenia w dorosłość, ale przez całe życie. Z taką wiedzą łatwiej jest kształtować własną ścieżkę kariery zawodowej. Czasy, w których wykonywało się jedną pracę, odeszły już w niepamięć. Dziś, wobec wyzwań jakie niesie współczesny świat, młody człowiek musi być gotowy do ciągłego podnoszenia nie tylko kwalifikacji zawodowych, ale również kompetencji. Musi być gotowy na ciągłe zmiany, musi być również mobilny.

Młodzi ludzie nie mogą liczyć, w przeciwieństwie do swoich rodziców, a przede wszystkim dziadków, na pracę w jednym miejscu przez całą karierę zawodową, ponieważ dziś nikt - nawet najlepszy specjalista - nie może być pewny swojego miejsca pracy. Od pracowników oczekuje się bowiem coraz większej elastyczności w przechodzeniu z jednej pracy do następnej. Ochotnicze Hufce Pracy dzięki komplementarności świadczonych usług, a przede wszystkim dzięki wyszkolonej kadrze, mogą wskazać młodzieży, jak się do tego przygotować. Dlatego warto korzystać z usług tej instytucji, która ma swoje placówki również w małych miejscowościach w całej Polsce.

 

Autor: Monika Obrębowska – Czwórnóg, pośrednik pracy PPP w Łańcucie

 

Źródło:

M. Skarzyński: "Problemy młodzieży na rynku pracy" w: „Nowoczesne doradztwo kariery, pośrednictwo pracy, formy szkolenia młodzieży" pod red. Cz. Noworola, Ochotnicze Hufce Pracy, Warszawa 2010

Młodzież 2013, CBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii


Web Content Display Web Content Display