Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dlaczego warto brać udział w wymianach zagranicznych?

Każdy zapewne słyszał o różnego rodzaju projektach unijnych, które umożliwiają młodzieży wzięcie udziału w wymianach zagranicznych. Biorą w nich udział szkoły lub inne instytucje działające na rzecz młodych ludzi z różnych krajów Unii Europejskiej. Młodzież czerpie wiele korzyści z wymian międzynarodowych. Mogą one wpłynąć na rozwój ścieżki zawodowej i życie osobiste.

Głównym celem projektów i wymian zagranicznych młodzieży jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji przez promowanie współpracy międzynarodowej. Dzięki temu młodzi ludzie, jak i kadra biorąca udział w wymianach, mają okazję poznać nowe metody pracy, poprawić jakość kształcenia oraz tworzyć innowacyjne treści nauczania i wychowania. Bardzo ważną rzeczą jest możliwość nawiązania partnerstw między szkołami z różnych państwach członkowskich. Pozwala to na zapoznanie się z działalnością edukacyjną w krajach Unii Europejskiej i poprawę pod względem jakościowym i ilościowym mobilności kadry nauczycielskiej i młodzieży.

Uczniowie mają okazję poznać różne programy nauczania, które nie są dostępne w ich krajach. Znajdując się w nowym środowisku mają możliwość i dogodne warunki do nauki nowych rzeczy. Zyskują szansę zapoznania się z różnymi strategiami edukacyjnymi i odmienną filozofią nauczania. Bardzo ważne jest również motywowanie młodzieży do nauki języków obcych. Ich znajomość jest niezbędna na dzisiejszym rynku pracy. Czynne używanie języka w trakcie projektu powoduje, że młodzież przełamuje barierę językową, nieśmiałość i obawy przed kontaktem z osobami z innych krajów. Wzbogaca zasób słownictwa oraz uczy się praktycznie używać języka obcego w sytuacjach codziennych. Staje się bardziej otwarty i przyzwyczaja się do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym.

Wymiany zagraniczne są szansą dla młodzieży na rozwój nie tylko edukacyjny, ale również osobisty. Stanowią one podstawę do pomocy młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. Są one niezbędne dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Wymiana studencka jest często pierwszą okazją do samodzielnego życia z dala od domu i rodziny. Młody człowiek musi nauczyć się podejmować decyzje na własny rachunek, ponosić konsekwencje swoich wyborów lub cieszyć się z efektów i odniesionych sukcesów. W ten sposób uczy się prawdziwego życia, odpowiedzialności i zaradności. Młodzi ludzie stają się bardziej pewni siebie, niezależni, zdecydowani, potrafią podjąć ryzyko i wyznaczyć sobie cele w życiu.

Wyjazd zagraniczny otwiera na różne środowiska. Pozwala zapoznać się z lokalnymi zwyczajami, regionem oraz zamieszkującymi go ludźmi. Poszerzenie świadomości kulturowej jest jedną z najważniejszych zalet wymian międzynarodowych. Uczy tolerancji i otwartości. Poza poszerzeniem wiedzy na temat innych krajów oraz poznaniem ich środowiska naturalnego, młodzież ma okazję do wymiany doświadczeń i promowanie wiedzy na temat innych kultur, ich podobieństw i różnic. Może rozwijać poczucie byca częścią Europy, zrozumieć różnice kulturowe, wypracować poszanowanie dla innych, zmianić postrzeganie i wyobrażenia o innym kraju oraz zwalczyć stereotypy, rasizm i ksenofobię.

Najważniejszym aspektem wymian zagranicznych są ludzie. Wyjazdy to świetna okazja do integracji, zawierania nowych przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów, wymiany korespondencji i wizyt prywatnych. Wspólne wyjazdy i zajęcia integracyjne pozwalają zacieśnić więzi pomiędzy uczestnikami. Są świetną okazją do przeżycia niezwykłej przygody, poznania historii i kultury innych krajów oraz zdobycia nowych doświadczeń.

Autor: Magdalena Krzemińska-Ziębrowicz

Źródło: strona internetowa www.ka.edu.pl


Web Content Display Web Content Display