Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dobre maniery łamią bariery

„Grzeczność na co dzień, bardzo ważna sprawa, więc o niej w szkole wspomnieć wypada.” We wrześniu ruszyła realizacja programu edukacyjno-wychowawczego, który ma uświadomić młodzieży znaczenie dobrych manier i odpowiedniego zachowania w codziennym życiu.

Savoir - vivre (fr. savoir - wiedzieć, vivre - żyć; znajomość życia) czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. Słowo savoir -vivre pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem dwóch czasowników w formie bezokolicznika. Savoir znaczy wiedzieć, za to vivre znaczy po prostu żyć. Stąd savoir - vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. Wzięte razem, tworzą popularny splot słów, który można rozumieć jako:
• znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności;
• umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Zasady savoir - vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:
• nakrywania, podawania do stołu i jedzenia,
• wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
• form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
• komunikacji (także, telefonicznej i internetowej),
• zachowania się w szczególnych sytuacjach.

Warto nadmienić, że savoir - vivre jest związany z kulturą, a więc znacząco różni się  od siebie w zależności od regionu świata. Znajomość zasad savoir - vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka.

Program "Dobre maniery łamią bariery" jest poświęcony zasadom savoir- vivre w różnych sytuacjach. Został stworzony, aby przekazać młodzieży pewne minimum dotyczące kultury bycia. Nawyki stylu bycia kształtują się już od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte
w dzieciństwie, pozostaną na dalsze lata życia, dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach: w kinie, w teatrze, na przyjęciu itp. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie. Po prostu trzeba je znać. Praca z młodzieżą pokazała, że nie zawsze wie ona jak należy się zachować. Stąd narodził się pomysł programu. Znajomość zasad kultury to jak znajomość przepisów ruch drogowego. Pomagają i ułatwiają nam życie, łamią niepewność i powodują, że wiemy jak się poruszać. Założeniem programu jest kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach. Dzięki zdobytej podczas realizacji programu wiedzy uczestnicy powinni z większym szacunkiem traktować siebie i innych. Będzie to szansą na budowanie właściwych relacji między nimi. Program edukacyjny Dobre maniery łamią bariery realizujemy w przekonaniu, że nasze działania będą miały pozytywne odzwierciedlenie w życiu codziennym i podniosą poziom kultury osobistej naszych uczestników.
Corocznie w Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie realizowanych jest wiele programów o charakterze edukacyjno - wychowawczym, resocjalizacyjnym oraz kulturalno - oświatowym. Autorzy programów bardzo często odnoszą się do problemów życia codziennego, np. alkoholizm, problemy finansowe i nabywanie umiejętności gospodarowania domowym budżetem, itp. Twórcami programów jest kadra opiekuńczo – wychowawcza, która bardzo dobrze zna problemy z jakimi boryka się młodzież. Tematyka programów jest więc związana z codziennym życiem. Realizacja programów pomaga młodym ludziom nabyć umiejętności rozwiązywania łamigłówek życia codziennego. Działania wychowawcze mają charakter resocjalizacyjny i cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, bowiem oni sami utożsamiają się z problemami, które są poruszane podczas realizacji programów.

Autor: Monika Graczyk
Źródło: własne, pl.wikipedia.org 19.09.2013


Web Content Display Web Content Display