Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dziennikarzem być... czyli sposób na wspólną inicjatywę

Wszystko zaczęło się od pomysłu. W czasie spotkania Przedstawicieli Samorządów Uczestników OHP rejonu Wrocławia w listopadzie tego roku zrodził się plan wspólnych inicjatyw dla rejonu wrocławskiego. Jedną z nich jest współtworzenie gazetki jednostek OHP pt. „Hufcowe ciekawostki".

Głównym zadaniem gazetki „Hufcowe ciekawostki" jest ukazywanie tego, co dzieje się w jednostkach OHP rejonu wrocławskiego, prezentacja sylwetek znanych ludzi, odkrywanie talentów i pasji młodzieży, dostarczanie rozrywki i tym samym promowanie jednostek OHP w środowisku lokalnym. Tworzenie gazetki jest wspaniałą okazją dla młodzieży do pracy zespołowej i samodzielnego ćwiczenia umiejętności pisania i wyszukiwania istotnych informacji. Praca ta nie tylko wyzwala działania twórcze, pozwala też doskonalić umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym. Pokazuje nie tylko codzienne życie poszczególnych jednostek, ale także uczy młodych ludzi wypowiedzi precyzyjnej, zwięzłej i zrozumiałej dla innych. Kształtuje uczciwość i dyscyplinę przez naukę odpowiedzialności za słowo i własną pracę.

Praca nad redagowaniem gazetki nie jest łatwym zadaniem. Inspiruje młodzież do samodzielnego i krytycznego myślenia. Wymaga przede wszystkim systematyczności i poświęcenia swojego czasu. Istotny jest odpowiedni przydział ról i zadań dla poszczególnych członków zespołu redakcyjnego. Ustalenie harmonogramu działań i planowanie numeru wraz z jego zawartością to kolejne kroki do sukcesu. Podczas spotkań redakcyjnych młodzież dyskutuje nad formułą bieżącego wydania, redaguje artykuły własne i te nadsyłane przez inne jednostki oraz ostatecznie koryguje tekst przed oddaniem do druku. Praca w zespole redakcyjnym przynosi doskonałe efekty wychowawcze. Umożliwia uczestnikom pożyteczne spędzenie wolnego czasu, przygotowuje ich do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych. Nauczy młodzież tworzenia gazetki, projektowania jej szaty graficznej, pozwoli zdobyć podstawową wiedzę o pracy dziennikarskiej.

 

Autor: Katarzyna Wachowska –  wychowawca HP – 1-63 w Strzelinie

Żródło: tekst własny


Web Content Display Web Content Display