Asset Publisher Asset Publisher

Back

Edukacja ekologiczna

Uwrażliwienie na ochronę środowiska naturalnego jest niezmiernie ważne w procesie wychowania. W pracy z młodzieżą kadra Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie przykłada dużą wagę do rozwoju i promocji kultury, sportu, turystyki i wypoczynku, a także edukacji ekologicznej.

CKiW OHP w Dobieszkowie położone jest przy Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, dlatego kadra Centrum w szczególny sposób motywuje młodzież do aktywności związanej z ochroną środowiska naturalnego i wspiera zaplanowane przez młodych ludzi działania w tym zakresie. Młodzież co roku aktywnie bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata, w ramach której prowadzane są liczne zajęcia wskazujące nieprawidłowości, jakie popełniają ludzie w stosunku do otaczającej przyrody oraz jak zapobiegać degradacji Ziemi. Tak też i było w bieżącym roku szkolnym.

18 września podopieczni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie przyłączyli się do 20-tej, jubileuszowej Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata - Polska, przebiegającej
w tym roku pod hasłem - Odkrywamy czystą Polskę. Z uwagi na położenie Centrum w niezwykły miejscu, Rada Młodzieżowa CKiW uznała za sprawę honorową podjęcie wyzwania, jakim było przyłączenie się do akcji i zaangażowała do działania swoich kolegów i koleżanki z dobieszkowskiego Centrum. W ramach przygotowań Rada Młodzieżowa przeprowadziła dla pozostałych uczestników pogadankę na temat recyklingu. Aby akcja zakończyła się powodzeniem nieodzowna była współpraca z Urzędem Miasta-Gminy Stryków, który uczestników wyposażył w niezbędne worki i rękawice. Mając na uwadze fakt, że należy przeciwdziałać zaśmiecaniu naszej planety, młodzież ruszyła wraz z kadrą pedagogiczną Centrum szlakami Strugi Dobieszkowskiej.

Po kilkugodzinnym pobycie w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich wychowankowie uzbierali sporą ilość worków ze śmieciami pozostawionymi przez nieodpowiedzialnych mieszkańców gminy. Idea przedsięwzięcia przyniosła bardzo dobre skutki, ponieważ uczestnicy zrozumieli jak zgubnym procederem jest zaśmiecanie Ziemi. Uczestnicy Centrum byli zdziwieni faktem zebrania tak dużej ilość odpadów w najbliższym otoczeniu. Zdali oni sobie sprawę, że jest to kropla w morzu potrzeb, więc postanowili  na bieżąco dbać o pobliskie tereny.

Promowanie edukacji ekologicznej wśród młodych ludzi jest bardzo ważnym zadaniem, dlatego też dobieszkowska kadra zachęca młodzież do udziału w obchodach Dnia Ziemi, a także rajdach ekologicznych. Dodatkowo w CKiW dba się o wyrabianie i utrwalanie nawyków oszczędzania wody i energii, a także segregacji śmieci. Uczestnicy OHP opiekują się środowiskiem naturalnym w najbliższej okolicy, współpracują z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, opiekują się zwierzętami z łódzkiego schroniska, dbając o czystość w internacie oraz na terenie Centrum.

Autor: Krzysztof Igielski, wychowawca CKiW


Web Content Display Web Content Display